4. AB exkurze Praha

Novinkypro rodičepro žáky

Třídy čtvrtého ročníku dne 25. 9. navštívily Muzeum hm. m. Prahy, kde se zúčastnily exkurze s názvem Praha v pravěku. Program žáky seznámil se základními informacemi o pravěkých dobách. V rozhovoru nad exponáty lektor nabídl ukázky pravěkých předmětů. Nové poznatky děti využijí v hodinách vlastivědy.


Dalši příspěvky