Adventní zpívání na ZŠS

ZŠ speciální

A už se nám zase blíží naše oblíbené svátky roku – Vánoce. Těšení si krátíme krom jiného společným zapalováním svíček na adventním věnci. A bez zpěvu koled by to snad ani nešlo….


Dalši příspěvky