Aktuality

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne v pátek 20. dubna 2018, v čase od 10:00 do 15:00 v přízemí budovy školy.

Na Základní škole speciální bude zápis probíhat také v pátek 20.dubna 2018, ale v čase od 9.00 do 14:00 ve třídě 1.P.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

 

PŘI ZÁPISU JE TŘEBA DOLOŽIT:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště)

- doporučení školského poradenského zařízení (PPP / SPC) - nutné doporučení ke vřazení do školy zřízené podle § 16

- vhodná je také lékařská zpráva či jiná odborná doporučení.

 

ODKLAD PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

- zákonný zástupce se musí dostavit i s dítětem k řádnému zápisu

- k žádosti je nutné doložit doporučení SPC / PPP + doporučení ošetřujícího lékaře

- začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ JE MOŽNÉ SE KDYKOLI DO ŠKOLY PŘIJÍT PODÍVAT A NAHLÉDNOUT DO VÝUKY.

 

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00