Brownův pohyb – pokus o fyzice v 8. A a 8. B

Novinkypro rodičepro žáky

Cílem pokusu bylo pomocí mikroskopu ukázat Brownův pohyb. V roce 1827 skotský botanik Robert Brown pozoroval chaotický pohyb pylových zrnek ve vodě. Chaoticky se pohybující molekuly vody narážejí do konkrétního pylového zrnka (v našem případě částečky mléčného tuku) ze všech stran, a pokud krátkodobě působení z jedné strany převáží, udělí molekuly vody brownovské částici zrychlení jedním směrem; v nové poloze se vše znovu opakuje. Výsledný pohyb je tedy neuspořádaný a trhaný. Brownův pohyb bývá považován za jeden z experimentálních důkazů skutečnosti, že částice v látkách se neustále neuspořádaně pohybují. zdroj: http://fyzikalnipokusy.cz/1876/brownuv-pohyb.


Dalši příspěvky