Covid-19

Novinkypro rodiče
Vážení rodiče,
omlouvám se za pozdní informaci, dovoluji si se zpožděním informovat vás o výsledcích pondělního testování žáků na onemocnění COVID-19. V pondělí měli v rámci antigenního testování tři žáci pozitivní výsledek testu. Jeden žák z 1.B, jeden žák ze 7.C a jeden žák z 2.P. Ostatní žáci měli výsledek testu negativní. Pozitivně testovaní žáci byli odesláni domů a čekají – stále ještě na výsledky PCR testu. Nicméně ve třídě 2.P byl zároveň v rámci PCR testu testován pozitivně jeden pedagogický pracovník. Výsledek tohoto testu jsem obdrželi dnes. Vzhledem k vysoké nemocnosti žáků 2.P, doporučila KHS testování celé třídy včetně pedagogů. Žádanky na testování by měly být pro všechny žáky 2.P a pedagogické pracovníky vystaveny a můžete si tedy objednávat termín na PCR testování. Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny. V.Š.

Dalši příspěvky