Družina

Vedoucí školní družiny: Ing. Iva Dobiášová

Kontakt: e-mail: idobiasova@seznam.cz, tel.: 605 389 437

Pracovníci ŠD na ZŠ:

Kontaktní osoba školní družiny ZŠ speciální: Mgr. Veronika Bechová

Kontakt: e-mail: vbechova@seznam.cz, tel.: 776 160 445

Pracovníci ŠD na ZŠ speciální:

Eliška Adamová Alena Havlínová
Petr Landa Alena Motlová
Michaela Ráčková Dobruška Šrůtková
Jiřina Tůmová Dana Vobecká
Jarmila