Družina

Vedoucí školní družiny: Ing. Iva Dobiášová

Kontakt: e-mail: idobiasova@seznam.cz, tel.: 605 389 437

Zástupce vedoucí školní družiny: Soňa Kaličiaková

Kontakt: e-mail: sonakaliciakova@seznam.cz, tel.: 737 130 770

Pracovníci ŠD na ZŠ:

Dagmar Dudová      Veronika Grečmalová

Kateřina Subera       Jiří Vít

Julie Duchoňová      Pavlína Kleinová

Darina Judová          Jana Altová

Julius Šarközy           Lenka Bulavčáková

Markéta Hudcová     Karolína Landová

Barbora Bažantová   Miroslav Škrlík

Pavla Ondrušková     Radka Štrymplová

Kateřina Vobořilová

Kontaktní osoba školní družiny ZŠ speciální: Mgr. Veronika Bechová

Kontakt: e-mail: vbechova@seznam.cz, tel.: 776 160 445

Pracovníci ŠD na ZŠ speciální:

Alena Havlínová    Michal Kvítek

Dana Vobecká        Jiřina Tůmová

Šárka Králová        Pavlína Kleinová

Alena Motlová       Dominik Hořák

Anička Tesařová    Tereza Černá

Michaela Ráčková Iva Trefášová