Důležité!!!

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych vás touto cestou informoval o opatřeních Krajské epidemiologické komise a zároveň vás požádal o spolupráci.

Krajská epidemiologická komise doporučuje omezit cestování do oblastí s komunitním výskytem onemocnění COVID-19, mezi které jsou aktuálně zařazeny Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur a dále doporučuje pečlivě zvážit jakoukoliv cestu do zahraničí.

Při návratu občanů z oblastí s komunitním výskytem do ČR a zdravotních potíží či s rizikovým kontaktem (např. návštěva zdravotnického zařízení při úrazu apod.) komise doporučuje telefonicky kontaktovat lékaře/epidemiologa KHS LK, který rozhodne o postupu v každém konkrétním případě, tj. případné nařízení karantény, vyšetření nebo izolace.

I v případě nepřítomnosti zdravotních potíží doporučujeme po návratu z výše uvedených ohnisek nákazy omezit návštěvy a společenské aktivity jako např. kulturní či sportovní akce, a to po dobu 14 dnů.

Vzhledem k výše uvedenému vás tímto žádám, aby v případě, že během následujícího období (především v období jarních prázdnin) budete s vašimi dětmi trávit dovolenu v jakékoli zahraniční lokalitě, která je považována z hlediska výskytu onemocnění COVID-19 za rizikovou, abyste po návratu kontaktovali vašeho ošetřujícího lékaře, který by případně mohl rozhodnout o nařízení karantény.

Pokud škola zjistí pobyt žáka v rizikovém regionu, bude požadovat při nástupu do školy  doporučení lékaře o návratu žáka do školního prostředí, případně potvrzení lékaře o bezinfekčnosti.

Důvodem je skutečnost, že vaše dítě navštěvuje školu, ve které je vetší množství žáků, kteří mají výraznější zdravotní obtíže a jejich organismus je mnohem více zranitelnější při jakémkoli onemocnění. Případná 14 denní absence žáka z výše uvedených důvodů bude automaticky omluvena.

 

Velmi děkuji za pochopení, v případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat.

 

Mgr. Vít Šťastný

Ředitel školy


Dalši příspěvky