Exkurze do čističky odpadních vod ve Stráži nad Nisou – třídy 3.B a 5.P

Novinkypro rodičepro žáky

V rámci hodin prvouky a ekologické výchovy jsme navštívili čističku odpadních vod ve Stráži nad Nisou.
Náš průvodce žáky i učitele seznámil s technologií čištění vody. Upozornil nás, co do odpadů nemáme nikdy házet a jaké kroky je nutno v čističce provést, aby se odpadní voda mohla navrátit do přírody.

K. Vyvadilová


Dalši příspěvky