KVĚTEN

5.P

V květnu jsme zase zažili spoustu zábavy při různých akcích.

Hned začátkem května k nám přišli deváťáci ze ZŠ a v rámci projektu Děti čtou dětem nám přečetli pohádku. Kromě opožděné oslavy čarodějnic a školy v přírodě  jsme ještě stihli oslavit jedny narozeniny a navštívit čističku odpadních vod – prý teda žádná vůně 🙂

Ke konci měsíce nás ještě čekala oslava Kryštofových kulatých narozenin a celý květen jsme pak zakončili na dětském dnu u vojáků.

 


Dalši příspěvky