Pravidelné aktivity

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

 • Rehabilitační plavání v bazénu Jedličkova ústavu – každou středu dopoledne – platba za pronájem bazénu – dítě 50 Kč/lekce; vede paní učitelka a fyzioterapeutka MŠ
 • "Snoezelen"- Multismyslovou místnost využíváme během dopoledního režimu MŠ, a to prací se skupinou dětí nebo individuálně. Odpoledne se využívá při individuální práci s dítětem. Cílem pedagogické podpory je zlepšení soustředění dětí, snížení agresivního a autoagresivního chování, zkvalitnění vnímání, emocionality, (kognitivních) poznávacích procesů, motoriky, komunikace, ale také socializace a integrace do sociálních struktur. Skupinová práce s dětmi je založena na poslechu, prožívání a spoluvytváření příběhu. Individuálně je snoezelen využíván hlavně pro děti s kombinovaným postižením. Kromě aktivace, relaxace a zklidnění je zde prováděna bazální stumulace. Fyzioterapeutka ke své práci s dětmi využívá také tento prostor.
 • Muzikoterapie - Muzikoterapie se koná každý den od 8 - 8, 45h. (buď skupinově či individuálně) - s paní učitelkou ZŠ speciální Bc. Zuzanou Uhrinovou. Dále vede muzikoterapii paní učitelka MŠ Bc. Pavlína Rejlková - každý čtvrtek (pro děti s kombinovaným postižením).
 • Canisterapie - Canisterapii vedou terapeuti paní Tvrdá a pan Hájek každou středu a pátek. Je poskytována formou individuální (pro děti s kombinovaným postižením a více vadami) a formou aktivizační s nepedagogickým výchovným působením pro děti.
 • Tvořeníčko - Každý čtvrtek; jsou zde vybrané děti z MŠ, které baví tvořit
 • Dramaťáček - Každý pátek; jsou zde vybrané děti z MŠ, které baví dramatická výchova
 • "Hrajeme si s tóny" - každý čtvrtek; společné zpívání celé MŠ
 • Maňáskové divadélko - Každý pátek hraná pohádka učitelkami pro celou MŠ
 • Light box - pro děti se zrakovou vadou; paní učitelka rozvíjí zrakové funkce na speciálním stmívacím zařízení
 • Cvičení pro velké a malé děti v tělocvičně ZŠ - vede paní učitelka a fyzioterapeutka každé pondělí ve velké tělocvične ZŠ.
 • Výukové programy na počítači - MÉĎA A BARVY   MÉĎA POČÍTÁ     BERUŠKA

 

 Společné akce pro rodiče a děti:

 • PODZIMNÍ TVOŘENÍ
 • VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
 • VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
 • VÁNOČNÍ BESÍDKA
 • ROZLUČKA SE ŠKOLÁKY

Další společné akce s rodiči budeme doplňovat.

Setkáváme se i např. s Denním stacionářem U Antonína. Spolupracujeme i s jinými MŠ.

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00