Pravidelné aktivity

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

 • Rehabilitační plavání v bazénu Jedličkova ústavu – každou středu dopoledne – platba za pronájem bazénu – dítě 50 Kč/lekce; vede paní učitelka Helena Tůmová a fyzioterapeutka MŠ Ilina Ondráčková
 • "Snoezelen"- Multismyslovou místnost využíváme během dopoledního režimu MŠ, a to prací se skupinou dětí nebo individuálně. Odpoledne se využívá při individuální práci s dítětem. Cílem pedagogické podpory je zlepšení soustředění dětí, snížení agresivního a autoagresivního chování, zkvalitnění vnímání, emocionality, (kognitivních) poznávacích procesů, motoriky, komunikace, ale také socializace a integrace do sociálních struktur. Skupinová práce s dětmi je založena na poslechu, prožívání a spoluvytváření příběhu. Individuálně je snoezelen využíván hlavně pro děti s kombinovaným postižením. Kromě aktivace, relaxace a zklidnění je zde prováděna bazální stumulace. Fyzioterapeutka ke své práci s dětmi využívá také tento prostor. Vede paní učitelka Helena Tůmová
 • Muzikoterapie - pro děti s kombinovaným postižením.
 • Canisterapie - Canisterapii vedou terapeuti paní Tvrdá a pan Hájek každou středu a pátek. Je poskytována formou individuální (pro děti s kombinovaným postižením a více vadami) a formou aktivizační s nepedagogickým výchovným působením pro děti.
 • Návštěva maxipsa Tima - aktivita s pejskem Timem, který má průkaz terapeutického psa a s paní Jitkou Hřebenovou, která aktivitu vede (asistuje Mgr. Lenka Pánková).
 • Tvořeníčko - Každou středu; jsou zde vybrané děti z MŠ, které baví tvořit; vedou paní učitelky: Bc. Regina Diblíková, Šárka Urbanová, Mgr. Lenka Pánková 
 • Relaxační bubnování 
 • "Hudebně - taneční aktivita s Kájou" - každý čtvrtek;  vede paní učitelka Bc. Karolína Poláková
 • Maňáskové divadélko - Každý pátek hraná pohádka učitelkami pro celou MŠ (vede paní učitelka Šárka Urbanová a p. uč. Vendula Weiserová)
 • Light box - pro děti se zrakovou vadou; paní učitelka Vendula Weiserová rozvíjí zrakové funkce na speciálním stmívacím zařízení
 • Cvičení pro velké a malé děti v tělocvičně ZŠ - vede paní učitelka Helena Tůmová a fyzioterapeutka Ilina Ondráčková - každé pondělí ve velké tělocvične ZŠ.
 • Výukové programy na počítači - MÉĎA A BARVY   MÉĎA POČÍTÁ     BERUŠKA (vede paní učitelka Bc. Karolína Poláková)

 

 Společné akce pro rodiče a děti 2018 - 2019:

 • PODZIMNÍ TVOŘENÍ 
 • VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
 • VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
 • PRO MAMINKU CHVILINKU
 • VÁNOČNÍ BESÍDKA
 • ROZLUČKA SE ŠKOLÁKY

Další společné akce s rodiči budeme doplňovat.

Setkáváme se i např. s Denním stacionářem U Antonína. Spolupracujeme i s jinými MŠ.

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00