Stravování

STRAVOVÁNÍ v MŠ

Stravování:

 

Stravování pro děti v mateřské škole je zajištěno FIRMOU GASTRON.

Přihlašování a odhlašování stravy: provádí  pí.Flégrová (administrativní pracovnice) na telef. čísle: .

Jídelníček je vyvěšen v šatně.

Odhlašování stravy: stravu je možné odhlásit nejpozději den předem do 12 hod. paní Flégrové na tel.čísle

V případě náhlého onemocnění dítěte je možné si stravu vyzvednout osobně v čase 11 - 12 hod v MŠ, na další dny bude strava odhlášena.

Platba: obědy se hradí na č. ú. školy: 

Ceny svačin a obědů:

Svačina dopolední ....7,-Kč

Oběd……………………..20,-Kč

Svačina odpolední…..7,-Kč

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00