Stravování

STRAVOVÁNÍ v MŠ

Stravování:

 

Stravování pro děti v mateřské škole je zajištěno FIRMOU GASTRON.

Přihlašování a odhlašování stravy: provádí  pí.Flégrová (administrativní pracovnice) na telef. čísle: 485 110 677. Každý zákonný zástupce odhlašuje a přihlašuje stravu svému dítěti sám (neprovádí odhlášky a přihlášky stravy MŠ).

Jídelníček je vyvěšen v šatně.

Odhlašování stravy: stravu je možné odhlásit nejpozději do 12 hod. předchozího dne u paní Flégrové na tel.čísle: 485 110 677.

V případě náhlého onemocnění dítěte je možné si stravu vyzvednout osobně v čase 11 - 12 hod v MŠ, na další dny je nutné, aby si zákonný zástupce dítěte stravu odhlásil u paní Flégrové.

Platba: obědy se hradí na č. ú. školy: 180 54 99 763/ 0300.

PLATBA SE PROVÁDÍ DO 21. DNE PŘEDCHOZÍHO MĚSÍCE

Variabilní symbol je dítěti přidělen a používá ho do té doby, než ukončí docházku do MŠ. 

 

POLODEN: trvalý příkaz - 540 Kč / měsíc.

CELODEN: trvalý příkaz - 680 Kč / měsíc.

 

Ceny svačin a obědů:

Svačina dopolední ....7,-Kč

Oběd……………………..20,-Kč

Svačina odpolední…..7,-Kč

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00