Stravování

STRAVOVÁNÍ v MŠ

Stravování:

Stravování pro děti v mateřské škole je zajištěno FIRMOU GASTRON.

Přihlašování stravy: provádí učitelka MŠ, která předává podklady pí.Flégrové (účetní školy), vždy na týden dopředu. Jídelníček je vyvěšen v šatně.

Odhlašování stravy: stravu je možné odhlásit nejpozději den předem do 12 hod v MŠ na tel.čísle 484845552 nebo osobně zapsat do sešitu na odhlašování stravy, který je vyvěšen v šatně MŠ. Nezapisovat odpoledne odhlášení stravy na druhý den!!! V případě náhlého onemocnění dítěte je možné si stravu vyzvednout osobně v čase 11:30 hod v MŠ, na další dny bude strava odhlášena.

Platba: obědy je možno uhradit buď určené učitelce v MŠ nebo převodem na účet školy vedený u ČSOB. Začátkem měsíce rodiče obdrží vyúčtování obědů za uplynulý měsíc.

Ceny svačin a obědů:

Svačina dopolední ....7,-Kč

Oběd……………………..20,-Kč

Svačina odpolední…..7,-Kč

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00