Základní informace

Učitelé v MŠ

Vedoucí učitelka – Mgr. Lenka Pánková

Třída BERUŠKY - p. uč. Šárka Urbanová, ved. uč. Mgr. Lenka Pánková, asistent pedagoga + fyzioterapeut Ilina Ondráčková

    

 

Třída TUČŇÁCI- p.uč. Helena Tůmová, p. uč. Bc. Regina Diblíková,

asistent pedagoga Lenka Filipiová

                           

   
   

Třída MÉĎOVÉ - p. uč. Bc. Karolína Poláková, asistent pedagoga Lenka Martinová, asistent pedagoga Lucie Mirovská

 

 Třída SLUNÍČKA - p. uč. Vendula Weiserová, asistent pedagoga Radka Beranová

 

 

 

 

Denní režim v MŠ pro tělesně postižené "DUHOVÁ PASTELKA":

6,30h. – 16,00h.      OTEVÍRACÍ DOBA

6:30 - 8:30

scházení dětí, hry, individuální péče dle potřeb dětí, hygiena

8:45 - 9: 15

svačina, hygiena

 

9:15 - 10:15

skupinová motivace (rozumová výchova, smyslová výchova, řečová výchova, hudební výchova, výtvarná výchova)

individuální péče dle potřeb dětí

hygiena

10: 15 - 11:45

pobyt venku, hygiena

11:45 - 12:30

oběd, zubní hygiena, hygiena, pohádka

12:30 - 13:00

ODCHOD DĚTÍ PO OBĚDĚ

12:30 - 14:30

spánek, klidové činnosti 

14:30 - 15:00

15: 00 - 16: 00

hygiena, svačina, hygiena

hry, rozcházení dětí

Motto: “Svět očima dítěte. Spolu si hrajeme , spolu se učíme, spolu se radujeme”.

Koncepce mateřské školy vychází z úvodního motta ŠVP. Hlavní snahou je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, předškolní vzdělávání, speciálně pedagogickou péči s využíváním speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních, učebních pomůcek a didaktických materiálů, včetně zajištění služeb asistenta pedagoga, léčebnou , nápravnou a rehabilitační péči.

Základní filozofií naší školy je důraz na všechno, co je přirozené. Staví do svého středu dítě s jeho přirozenými potřebami, respektuje jeho osobní a specifické zvláštnosti, různé tempo rozvoje, jeho rozdílné sociální zkušenosti, různé zájmy, potřeby. Snažíme se, aby prostředí, v kterém se dítě v naší MŠ vzdělává, bylo podnětné, zajímavé a tvořivé. Veškeré dětské aktivity musí obsahovat prvky hry a tvořivosti, aby podněcovaly radost z učení, stejně jako vlastní zájem dítěte poznávat nové. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo přiměřenou fyzickou, mentální, sociální zralost a základy k tomu, aby se mohlo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou a mohlo se dále příznivě rozvíjet i třeba v běžném typu školy. Podstatou práce učitelky je individuální přístup k dítěti. Vzdělávací působení učitelky vychází z pozorování, uvědomění si specifických potřeb a zájmů každého dítěte, zajišťuje dostatek prostoru projevovat se a zaměstnávat je přirozeným způsobem.

Práce s dětmi probíhá v menší skupině či individuálně, uplatňuje střídání rozmanitých her a činností. Snaha všech zaměstnanců směřuje ke vzájemné toleranci a přátelství k druhým, bez rozdílu toho, jaký kdo je a jak vypadá, k tomu, aby zde všechny děti prožívaly šťastné chvíle dětství.

Mateřská škola pro TP zajišťuje plnohodnotné předškolní vzdělávání dětem s tělesným a zdravotním postižením i dětem s kombinovanými vadami. Budova mateřské školy je samostatná jednopodlažní budova umístěná v areálu Jedličkova ústavu, je v bezprostřední blízkosti Základní školy pro TP.Vstup do objektu a prostory v mateřské škole jsou bezbariérové, do podlaží se děti přemisťují výtahem.V suterénu je umístěna tělocvična s kuličkovým bazénem, místnost pro muzikoterapii. V přízemí se nachází šatny, dvě třídy, lehárna a jídelna.V prvním poschodí jsou dvě třídy, rehabilitační místnost, pracovna pro využití k individuální práci a logopedii, snoezelen, lehárny a hrací prostory. Bezprostředně před školkou je pískoviště, travnatá plocha s dřevěnými hracími prvky. Nejbližší okolí mateřské školy je klidovou zónou, dostupnost je dobrá jak městskou dopravou tak autem.

Mateřská škola pro TP byla původně zřízena v Liberci – Kateřinkách. Výchovu a vzdělávání dětí zajišťovaly učitelky MŠ , ostatní péči Jedličkův ústav. V září 2002 na základě dohody mezi odborem školství a odborem sociálních věcí Krajského úřadu v Liberci byla přemístěna mateřská škola do nově postavené budovy v areálu Jedličkova ústavu v Liberci. Od ledna 2009 došlo k organizačním změnám mezi MŠ a JÚ. Mateřská škola se osamostatnila, je zřizována KÚ v Liberci a sloučena se ZŠ pro tělesně postižené v Liberci.

Ve školním roce 2018 - 2019 v MŠ pracuje 6 učitelek se specializací speciální pedagogiky, 5 pedagogických asistentek, z toho je 1 fyzioteraperutkou, která provádí rehabilitaci a poradenskou činnost pro rodiče.

V současnosti je kapacita mateřské školy 33 dětí – děti jsou rozděleny do čtyřech tříd.

adresa:

Lužická 920/7
46001 Liberec,
blízko centra Liberce, v objektu Jedličkova ústavu MŠ

kontakt:

telefon: 484 845 552
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROVOZNÍ DOBA: 6,30 – 16,00

 

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00