Informace o SRPDŠ

PLATBA SRPDŠ

Roční platba do fondu SRPDŠ je 400,- Kč

Číslo účtu kam se platba odesílá: 180 54 99 763/ 0300

Důležité je k platbě jako identifikaci připojit variabilní symbol žáka.

Finanční prostředky hrazené v rámci poplatku SRPDŠ budou využity následovně – doprava (autobusy a školní tranzit), odměny pro děti (soutěže, dětský den,…), drobný spotřební materiál do výuky.