Informace o SRPDŠ

PLATBA SRPDŠ

Roční platba do fondu SRPDŠ je 400,- Kč

Číslo účtu kam se platba odesílá: 29 49 87 268/ 0300

Důležité!!!!! Uvádějte prosím do poznámky nebo do zprávy pro příjemce jméno žáka a SRPDŠ.

Finanční prostředky hrazené v rámci poplatku SRPDŠ budou využity následovně – doprava (autobusy a školní tranzit), odměny pro děti (soutěže, dětský den,…), drobný spotřební materiál do výuky.

Pokud k nám do školy chodí více sourozenců, platí pouze jeden.