Kroužky

Volnočasové aktivity na školní rok 2021/2022

Částky jsou uvedené za pololetí a splatné na účet školy:

Č.Ú.: 1805499763 / 0300

variabilní symbol: dle ŽK

u platby je nutné uvést jméno plátce

 

ZŠ:

 1. Flétna – pro začátečníky 2. + 3. třída (300,- Kč / pololetí), Z. Šťastná……………………….Po 13:00 – 14:00
 2. Kutilové (300,- Kč / pololetí) – J. Vít, P. Landa………………………………………………Čt 14:00 – 15:00
 3. Florbal (700,- Kč / pololetí) – T.Šantroch, I. Dobiášová……………………………………..St 15:00 – 17:30
 4. Fotbal (400,- Kč / pololetí) – J. Vít, P. Landa………………………………………………..Po 14:00 – 15:00
 5. Turistický kroužek (50,-Kč / výlet) – J. Žemlová, D. Judová……………………………..1 x měsíčně v sobotu
 6. Taneční kroužek (350,- Kč / pololetí) – E. Adamová……………………………….………..St 14:00 – 14:45
 7. Šikovné ručičky (450,- Kč / pololetí) – L. Bulavčáková………………………………………Čt 13:00 – 14:00
 8. Fyzikálně – robotický kroužek (400,- Kč / pololetí) – K. Severa…………Po 14:30 – 16:00 (1 x za dva týdny)
 9. Školáček (500Kč/ pololetí) – O. Smatanová………………………………………………..Po a Čt od 13.00 – 14.00
 10. Nenasytní kuchtíci (400Kč/ pololetí) – V. Hypšová, K. Abrmanová…………………….St 13.40 – 15.10
 11. Romot – rozvoj motoriky (600Kč/ pololetí) – O. Smatanová

 

ZŠ speciální:

 1. Kroužek vaření (500,- Kč / pololetí) – B. Kočnarová, P. Kleinová ………………..………Čt 13:00 – 15:00

 

Další aktivity budou ještě upřesněny – biofeedback, doučování,…

 

Platba za kroužky je splatná do 30. října 2021, kroužky je možné zaplatit dohromady jednou platbou.