Kroužky

Volnočasové aktivity na školní rok 2019/2020

Částky jsou uvedené za pololetí a splatné na účet školy:

Č.Ú.: 1805499763 / 0300

variabilní symbol: dle ŽK

u platby je nutné uvést jméno plátce

1. Kroužek Anglického jazyka (250,- Kč/ pololetí + učebnice) – K. Sejáková…Po 12:00 – 12:30

2. Výtvarný kroužek (350,- Kč / pololetí) – D. Šrůtková…………………………..…Pá 14:00 – 15:00

3. Florbal (700,- Kč / pololetí) – T.Šantroch, I. Dobiášová………………………….St 15:30 – 17:30

4. Fotbal (400,- Kč / pololetí) – J. Vít……………………………………………………….Čt 14:00 – 16:00

5. Nenasytní kuchtíci (400,- Kč / pololetí) – V. Hypšová…………………………….Út 14:00 – 15:30

6. Čtení a psaní s úsměvem (100,- Kč / pololetí) – K. Červinková, M. Zavoralová….

Čt 13:00 – 13:45 (pouze pro první ročníky)

7. Šikovné ručičky (400,- Kč / pololetí) – L. Bulavčáková…………………………….Út 13:00 – 14:30

8. Ruční práce – šití, vyšívání, háčkování (450,- / pololetí) – L. Kirchnerová…Čt 14:00 – 15:00

9. Přírodovědný kroužek (zdarma) – E. Foitová…………………………………………..Čt 14:00 – 15:30

10. Rehabilitace (200,-Kč / hodina) – J. Altová – 732 125 955………………………individuálně

11. Pohybové hry ( 400,- Kč / pololetí) – (1 – 6 ročník) M. Linková……..…………St 14:00 – 15:30

ZŠ speciální:

1. Tvoření pro radost (2.st.ZŠS) (400,- Kč / pololetí) – J. Vaňkátová, M. Ráčková…St 14:00 – 15:00

2. Muzikohrátky (žáci ZŠ i ZŠS) ( 400,- Kč / pololetí) – Z. Uhrinová……………………Po 12:45-13:30

3. Zpívání pro radost (žáci a absolventi ZŠS) (300,- Kč / pololetí) – Z. Severová……Po 11:45-12:30

Další aktivity budou ještě upřesněny – biofeedback, doučování, taneční kroužek,…

Platba za kroužky je splatná do 30. listopadu 2019, kroužky je možné zaplatit dohromady jednou platbou.