Kroužky

PLATBA ZA KROUŽKY

Platby za kroužky se platí na každé pololetí zvlášť na číslo účtu: 1805499763 / 0300

Variabliní symbol mají žáci uvedený v žákovské knížce.

Pro snadnější identifikaci platby doplňte prosím k platbě jméno žáka.

Platby prosím uhraďte až po obdržení celkové závazné přihlášky na volnočasové aktivity.

Platba bude za veškeré kroužky dohromady a splatná bude do 31. října 2018.

Nabídka zájmových kroužků 2017/2018

Volnočasové aktivity na školní rok 2017/2018

Částky jsou uvedené za pololetí a splatné na účet školy:

Č.Ú.: 1805499763 / 0300

variabilní symbol: dle ŽK

u platby je nutné uvést jméno plátce

1. Pohybové a míčové hry pro I. stupeň – E. Foitová (300,- Kč / pololetí) St 12:45 – 13:45
2. Výtvarný kroužek (300,- Kč / pololetí) – D. Šrůtková Út 14:00 – 15:00
3. Florbal (700,- Kč / pololetí) – T.Šantroch, I. Dobiášová St 15:00 – 17:30
4. Fotbal (400,- Kč / pololetí) – J. Vít Čt 13:30 – 14:30
5. Sboreček (350,- Kč / pololetí) – L. Trousílková Út 13:00 – 14:00
6. Turistický kroužek (50,- Kč za výlet) – E. Bobková, D. Dudová soboty ( 1 x měsíčně)
7. Zpívání pro radost (300,- Kč / pololetí) – Z. Severová Po 12:45 – 13:45
8. Dramatický kroužek (500,-Kč/ pololetí) – L. Trousílková Po 14:00 – 15:00
9. Kytarový kroužek – začátečníci (400,-Kč/ pololetí) – L. Trousílková St 13:00 – 13:45
10. Kytarový kroužek – pokročilí (400,-Kč/ pololetí) – L. Trousílková Čt 13:45 – 14:30
11. Flétna – „Veselé pískání pro zdravé dýchání“(350,- / pololetí) – A. Strnadová St 12:15 – 13:15
12. Kroužek vaření – (400,- Kč / pololetí) – V. Grečmalová, J. Duchoňová Út 13:00 – 15:00
13. Muzikohrátky – (300,- / pololetí) – Z. Uhrinová Po 13:00 – 14:00
14. Pohybové a míčové hry pro II. stupeň – (300,- Kč / pololetí) – M. Linková St 15:00 – 16:00
15. Rehabilitace  – (200,- Kč / 45 minut) objednávky telefonicky v odpoledních hodinách – Jana Altová (tel. 732 125 955).

Od listopadu bude kroužek lukostřelby pod vedením J. Merunky

Platba za kroužky je splatná do 31. října 2017, kroužky je možné zaplatit dohromady jednou platbou.