Kroužky

Volnočasové aktivity na školní rok 2020/2021

Částky jsou uvedené za pololetí a splatné na účet školy:

Č.Ú.: 1805499763 / 0300

variabilní symbol: dle ŽK

u platby je nutné uvést jméno plátce

 

1. Kroužek Anglického jazyka (300,- Kč/ pololetí) – pro 1. a 2. ročník, K. Sejáková………………….Po 12:00 – 12:30

2. Výtvarný kroužek (300,- Kč / pololetí) – D. Šrůtková…………………………..…………………………..Po 12:00 – 13:00

3. Florbal (800,- Kč / pololetí) – T.Šantroch, I. Dobiášová……………………………………………………St 15:30 – 17:30

4. Fotbal (400,- Kč / pololetí) – J. Vít, P. Landa…………………………………………………………………..Po 14:00 – 15:00

5. Nenasytní kuchtíci (400,- Kč / pololetí) – V. Hypšová………………………………………………………Po 14:00 – 15:30

6. Čtenářské dílničky (300,-Kč / pololetí) – pro 2. – 5. ročník L. Zerzánová…………………………..Po 13:00 – 14:00

7. Turistický kroužek (50,-Kč / výlet) – J. Žemlová, D. Judová……………………………………………..1 x měsíčně v sobotu

8. Tančíme pro radost (300,- Kč / pololetí) – E. Adamová…………………………………………..……….Pá 14:00 – 14:45

9. Šikovné ručičky (400,- Kč / pololetí) – L. Bulavčáková……………………………………………………..Út 14:00 – 15:30

10. Přírodovědný kroužek (200,- Kč / pololetí) – E. Foitová………………………………………..………..St 14:00 – 15:30

 

ZŠ speciální:

1. Školáček (500,- Kč / pololetí) – K. Červinková, O. Smatanová ………………..…………………..……Čt 13:00 – 15:00

2. Učíme se všemi smysly (120,-Kč / lekce) – M. Zavoralová………………………………………………..dle dohody

3. Malý – velký čtenář (600,-Kč / pololetí) – M. Ráčková, A. Havlínová, D. Vobecká……………..Čt 13:45 – 14:45

4. Tvoření pro radost (600,- Kč / pololetí) – M. Ráčková, J. Vaňkátová, I. Trefášová……………..Po 14:00 – 15:00

5. Zpívání pro radost (žáci a absolventi ZŠS) (300,- Kč / pololetí) – Z. Severová…………………….Út 11:45 – 12:30

 

 

Další aktivity budou ještě upřesněny – biofeedback, doučování,…

 

Platba za kroužky je splatná do 30. listopadu 2020, kroužky je možné zaplatit dohromady jednou platbou.