Otevření školy od pondělí 12. dubna

Novinkypro rodiče
Vážení rodiče,
dovolte abych vás tímto informoval o provozu školy od pondělí 12. dubna. Na základě rozhodnutí vlády a opatřeních ministerstva zdravotnictví, dochází od pondělí 12. dubna k znovuobnovení prezenční výuky. Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, celá věc má drobný háček. Od pondělí 12. dubna je povolena osobní přítomnost žákům a dětem, které nemají příznaky onemocnění COVID – 19 a zároveň podstoupili preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Z tohoto důvodu škola musí nově přistoupit k nutnosti testování žáků antigenními testy. Testování bude probíhat ve dvou dnech – pondělí a čtvrtek, vždy první vyučovací hodinu ve třídách. Testování bude přítomen třídní učitel a asistent pedagoga. Žáci, kteří do školy dorazí později, případně jiný den budou testováni ihned, po svém příchodu do školy. Test, kterým se žáci budou testovat vypadá tak, že žák si sám provede výtěr z nosu testovací tyčinkou, následně ji vloží do připraveného obalu a za asistentce pedagoga čeká na vyhodnocení 15 minut. V případě pozitivního výsledku testu vás budeme kontaktovat. Výtěr z nosu může žákovi provést také zákonný zástupce – pro tyto případy bude u hlavního vchodu do školy pracovník, který jednak bude měřit teplotu a jednak bude mít několik testů u sebe. Zákonný zástupe si může tento test vyzvednout, před školou provede svému dítěti výtěr z nosu za dohledu pedagogického pracovníka a odběrovou tyčinku se stěrem vloží do přiloženého obalu. Žák následně odchází do třídy, kde čeká na asistenci pedagoga při vyhodnocování testu. Třetí možnost odběru je pomoc (asistence) zaměstnance školy při výtěru z nosu – ta je však možná pouze na základě souhlasu zákonného zástupce, který je třeba zapsat do žákovské knihy, případně odevzdat písemně.
Souhlas zákonného zástupce by měl mít toto znění: „Zákonný zástupce (jméno a příjmení) souhlasí s dopomocí při provádění antigenního testu u žáka (jméno a příjmení) pracovníkem školy, která spočívá zejména v odebrání výtěru z nosu testovací tyčinkou“. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID – nutno však doložit zprávou od lékaře.
Odkaz na video testování: https://www.youtube.com/…44s
Další informace – z provozních důvodů nejsme schopni zajistit provoz ranní družiny, odpolední zůstává v provozu. Tělesná výchova a hudební výchova pokračují v omezení – bez zpěvu a bez sportování. Kroužky nejsou povoleny. I nadále bude probíhat tzv. zdravotní filtr a ráno bude měřena žákům teplota. V případě jakýchkoli infekčních příznaků onemocnění COVID – 19 (rýma, kašel, teploty, bolest hlavy,…) neposílejte prosím děti do školy.
Vážení rodiče, ještě mi dovolte poděkovat vám i žákům za nasazení a dobrou práci v době on-line výuky, děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na brzká setkávání. V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kdykoli kontaktovat. V. Šťastný

Dalši příspěvky