Oznámení – péče o klienty s poruchou autistického spektra

Novinkypro rodičeSPC

Péče o klienty s poruchou autistického spektra bude od 1. 9. 2019 rozšířena o pracoviště speciálně pedagogického centra při Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace.

Klienti, kteří se vzdělávají ve školách v okresech Semily a Česká Lípa, budou i nadále v péči Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra, Semily, příspěvková organizace, pracoviště Turnov a Česká Lípa.

Klienti, kteří se vzdělávají ve školách v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou, budou nově v péči speciálně pedagogického centra při Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace.

Spisy klientů, kteří se vzdělávají ve školách v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou, budou ke dni 15. 6. 2019 převedeny do SPC v Liberci. Rovněž budou převedeny příslušné žádosti o vyšetření. V souvislosti s tím byl klientům, resp. jejich zákonným zástupcům, jichž se změna týká, zaslán informační dopis s možností vyjádření nesouhlasu s převedením klientské dokumentace do 7. června 2019.

Stávající termíny vyšetření klientů jsou platné a klienti, kteří se vzdělávají ve školách v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou, budou od 1. září 2019 v objednaných termínech vyšetřeni v Liberci.

Kontakty na speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace: · Jitka Svatušková, tel. 725 812 564, e-mail: svatuskova.spcprotp@seznam.cz · Radka Cinibulková, tel. 725 812 564, e-mail: cinibulkova.spcprotp@seznam.cz

Kontakty na Pedagogicko-psychologickou poradnu a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizaci, pracoviště Turnov a Česká Lípa jsou: · e-mail: poradna@pppsemily.cz · Lenka Vítková tel. 721 128 300, e-mail: vitkova.lenka@pppsemily.cz · Lída Sieglerova tel. 778 755 210, e-mail: sieglerova.lida@pppsemily.cz

Od 15. června 2019 se na nové pracoviště v Liberci můžete objednávat, příp. vznášet dotazy, činnost pracoviště (vyšetřování klientů) bude zahájena 1. září 2019.


Dalši příspěvky