Podzimní výtvarka

Novinky
V říjnových dnech babího léta jsme se s několika třídami v rámci výtvarné výchovy vydali do parku. Děti kreslily letokruhy-letopruhy právě v trávě najitých kaštanů. Tvořily z listí, větví a dalších opadaných přírodnin, které nám park dal k dispozici. Inspirací nám byl umělecký směr nazývaný land art, tedy umění v krajině. Děti tvořily samy nebo ve skupinkách, i tak některá díla nebyla dokončena, protože čas tentokrát ubíhal rychleji než obvykle. Se třídou 8. B jsme se šli podívat na libereckou zastávku Davida Černého. U ní jsme si povídali o tom, co zde vidí a jakou mají věci, které na zastávce – stole jsou, spojitost s Libercem. Osmáci si ji přímo v terénu stihli i načrtnout a další práce inspirovaná tímto dílem na nás ještě čeká.
Děkuji dětem i počasí, byl to hezky strávený čas.
L. Kirchnerová

Dalši příspěvky