Přání pro hospic

Novinky
Před Vánoci jsme do Hospicu sv. Zdislavy v Liberci doručili vánoční přání pro klienty tohoto zařízení. Tímto děkuji třídám 6.A, 6.B, 8.A a 8.B, které se na tomto daru podílely.
L. Kirchnerová

Dalši příspěvky