ROZDĚLENÍ TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 – 2021 v MŠ

Mateřská škola

PEJSKOVÉ  – třída

Šárka Urbanová – učitelka
Mgr. Lenka Pánková – vedoucí učitelka MŠ
Ilina Ondráčková – asistent pedagoga, fyzioterapeut MŠ
BERUŠKY – třída
Mgr. Karolína Poláková – učitelka
Lenka Martinová – asistent pedagoga
Ilina Ondráčková – asistent pedagoga, fyzioterapeut MŠ
TUČŇÁCI – třída
Helena Tůmová – učitelka
Markéta Veselá – učitelka
Lenka Filipiová – asistent pedagoga
SLUNÍČKA – třída
Vendula Weiserová – učitelka
Radka Beranová – asistent pedagoga
Lucie Mirovská – asistent pedagoga
MÉĎOVÉ – třída
Bc. Regina Diblíková – učitelka
Zuzana Meierová – učitelka
Michal Lopuszynski – asistent pedagoga

Dalši příspěvky