Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Novinkypro rodičepro uchazeče

K základnímu vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené v Liberci, byli přijati uchazeči s následujícími pořadovými čísly žádostí:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 01, 02, 03, 16, 17, 18, 19

Správní řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo z důvodu nekompletní žádosti zastaveno u uchazečů, jejichž žádost měla následující pořadová čísla:

20, 04.

Povinná školní docházka o 1 školní rok byla odložena žadatelům s následujícími čísly žádostí:

50, 51, 54, 56, 58, 52, 55, 57, 53, 30.

Správní řízení o odklad povinné školní docházky bylo z důvodu nekompletní žádosti zastaveno u uchazečů, jejichž žádost měla následující pořadová čísla:

Rozhodnutí o přijetí, případně odkladu je možné obdržet v listinné podobě na společné schůzce s rodiči prvňáčků (pravděpodobně v červnu), případně na vyžádání.

Zákonní zástupci, u nichž schází dokumenty rozhodné k řízení o přijetí budou vyzváni Ing. Petrou Vrzáčkovou k doplnění žádosti. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím Ing. Petru Vrzáčkovou. vrzackova.zsprotp@seznam.cz , 485 110 677


Dalši příspěvky