Rozhodnutí o přijetí žáků do prvního ročníku

Novinky
Vážení rodiče,
dovolte, abych vám touto cestou oznámil rozhodnutí o přijetí žáků do prvních ročníků na Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené v Liberci.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené v Liberci, Lužická 920/7, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm.e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl takto:

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ V LIBERCI SE VYHOVUJE

 
a do prvního ročníku školního roku 2020/2021 byly přijaty děti, jejichž žádosti byly opatřeny následujícími registračními čísly:
uchazeč č. 1 – N4MRS
uchazeč č. 2 – 8JBBV
uchazeč č. 3 – FSF21
uchazeč č. 4 – 6Y7XI
uchazeč č. 5 – X2RYV
uchazeč č. 6 – 04QK1
uchazeč č. 7 – TODSN
uchazeč č. 8 – 0OFPN
uchazeč č. 9 – 5YM2L
uchazeč č. 10 – 6BIZ1
uchazeč č. 11 – S49EN
uchazeč č. 12 – ZYX98
uchazeč č. 13 – DPI1N
uchazeč č. 14 – ISPHQ
uchazeč č. 15 – E3BIA
uchazeč č. 16 – MTE9Z
uchazeč č. 17 – LEYYQ
uchazeč č. 18 – ILABK
Nutnou podmínkou k přijetí je doporučení školského poradenského zařízení.

Odklad povinné školní docházky o jeden školní rok byl udělen dětem, jejichž žádosti byly opatřeny následujícími registračními čísly:

uchazeč č. 1 – BABU7
uchazeč č. 2 – Y09EH
uchazeč č. 3 – LL2QS
uchazeč č. 4 – 0WM3O
uchazeč č. 5 – L9BXN
uchazeč č. 6 – 7T2A5
uchazeč č. 7 – POB0U
uchazeč č. 8 – ZRVOQ
K odkladu povinné školní docházky je opět nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a lékaře.
Děkujeme vám za váš zájem o naši školu a těšíme se s vámi a vašimi dětmi na viděnou. Ohledně dořešení nezbytné dokumentace vás budeme v nejbližších dnech kontaktovat. Během května obdrží budoucí prvňáčci podrobnější informace k režimu školy, rozdělení tříd a organizaci školního roku 2020 / 2021. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. V. Šťastný

Dalši příspěvky