Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Novinkypro rodičepro uchazeče

K předškolnímu vzdělávání byli přijati děti, s těmito přidělenými čísly žádostí:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

O společné schůzce zákonných zástupců s vedením školky, včetně představení jednotlivých učitelek budete informováni. Písemné rozhodnutí o přijet obdržíte na této schůzce. Pokud budete požadovat písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ v dřívějším termínu, obraťte se prosím na vedoucí MŠ – Mgr. Lenku Pánkovou.


Dalši příspěvky