ŠKOLA V PŘÍRODĚ – PIRÁTI Z MŠ DUHOVÁ PASTELKA

Mateřská škola
Letos v květnu se na školu v přírodě do Českého Dubu pro změnu vypravili PIRÁTI Z MŠ DUHOVÉ PASTELKY.
I přes počasí, které bylo deštivé a bouřlivé se parta pirátů vydala vstříc nezapomenutelným zážitkům.
Musíme přiznat, že jsou děti i pedagogové odvážní, neboť vzdálit se na pár dnů bez rodičů a hlídat děti 24 hodin denně je odvážný čin.
Piráti však neměli žádný čas na tesknění. Víte proč? Zážitky v podobě pirátské stezky, pirátských her a pirátských tanců je tak namotivovaly, že nikdo nemusel opustit pirátskou základnu.
Veliké poděkování patří všem pedagogům, kteří se tak mateřsky o děti starali po celou dobu pobytu. Děkuji paní učitelce Šárce Urbanové (také za vedení celé akce), paní učitelce Heleně Tůmové, paní učitelce Bc. Karolíně Polákové, paní učitelce Bc. Regině Diblíkové, paní učitelce Vendule Weiserové, paní asistentce pedagoga Radce Beranové, paní asistentce pedagoga Ilině Ondráčkové, paní asistentce pedagoga Lucii Mirovské a slečně asistentce pedagoga Lence Martinové. Za odvoz pomůcek děkujeme i panu Mirovskému.
V neposlední řadě dostávají velikou pochvalu i rodiče, kteří denně dováželi děti na školu v přírodě, protože by pro děti byly noci velmi náročné.

Dalši příspěvky