Informace o SRPDŠ

PLATBA SRPDŠ

Roční platba do fondu SRPDŠ je 400,- Kč

Číslo účtu kam se platba odesílá: 180 54 99 763/ 0300

Důležité je k platbě jako identifikaci připojit variabilní symbol žáka.

Finanční prostředky hrazené v rámci poplatku SRPDŠ budou využity následovně – doprava (autobusy a školní tranzit), odměny pro děti (soutěže, dětský den,...), drobný spotřební materiál do výuky.

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00