Kroužky

Platby za kroužky se platí na každé pololetí zvlášť na číslo účtu: 1805499763 / 0300

Variabliní symbol mají žáci uvedený v žákovské knížce.

Pro snadnější identifikaci platby doplňte prosím k platbě jméno žáka.

Platby prosím uhraďte až po obdržení celkové závazné přihlášky na volnočasové aktivity.

Platba bude za veškeré kroužky dohromady a splatná bude do 31. října 2017.

Volnočasové aktivity na školní rok 2017/2018

Částky jsou uvedené za pololetí a splatné na účet školy:

Č.Ú.: 1805499763 / 0300

variabilní symbol: dle ŽK

u platby je nutné uvést jméno plátce

1. Pohybové a míčové hry pro I. stupeň – E. Foitová (300,- Kč / pololetí)…...………………... St 12:45 – 13:45

2. Výtvarný kroužek (300,- Kč / pololetí) – D. Šrůtková…...…………….................................. Út 14:00 – 15:00

3. Florbal (700,- Kč / pololetí) – T.Šantroch, I. Dobiášová……………………………………..... St 15:00 – 17:30

4. Fotbal (400,- Kč / pololetí) – J. Vít…………………………………………………………......... Čt 13:30 – 14:30

5. Sboreček (350,- Kč / pololetí) – L. Trousílková…………………………………………........... Út 13:00 – 14:00

6. Turistický kroužek (50,- Kč za výlet) – E. Bobková, D. Dudová….…………………….......... soboty ( 1 x měsíčně)

7. Zpívání pro radost (300,- Kč / pololetí) – Z. Severová……………………………………....… Po 12:45 – 13:45

8. Dramatický kroužek (500,-Kč/ pololetí) – L. Trousílková…………………………………........ Po 14:00 – 15:00

9. Kytarový kroužek – začátečníci (400,-Kč/ pololetí) – L. Trousílková……………..………...... St 13:00 – 13:45

10. Kytarový kroužek – pokročilí (400,-Kč/ pololetí) – L. Trousílková……………..………......... Čt 13:45 – 14:30

11. Flétna – „Veselé pískání pro zdravé dýchání“(350,- / pololetí) – A. Strnadová…………..… St 12:15 – 13:15

12. Kroužek vaření – (400,- Kč / pololetí) – V. Grečmalová, J. Duchoňová…………………...... Út 13:00 – 15:00

13. Muzikohrátky – (300,- / pololetí) – Z. Uhrinová…………………………………………........... Po 13:00 – 14:00

14. Pohybové a míčové hry pro II. stupeň – (300,- Kč / pololetí) - M. Linková……………......... St 15:00 – 16:00

15. Rehabilitace – (200,- Kč / 45 minut) – objednávky telefonicky v odpoledních hodinách – Jana Altová (tel. 732 125 955).

Od listopadu bude kroužek lukostřelby pod vedením J. Merunky

Platba za kroužky je splatná do 31. října 2017, kroužky je možné zaplatit dohromady jednou platbou.

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00