Kroužky

Platby za kroužky se platí na každé pololetí zvlášť na číslo účtu: 1805499763 / 0300

Variabliní symbol mají žáci uvedený v žákovské knížce.

Pro snadnější identifikaci platby doplňte prosím k platbě jméno žáka.

Platby prosím uhraďte až po obdržení celkové závazné přihlášky na volnočasové aktivity.

Platba bude za veškeré kroužky dohromady a splatná bude do 31. října 2018.

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00