Složení rady školy

SLOŽENÍ RADY ŠKOLY

Rada školy řeší společně s vedením aktuální problémy školy na svých pravidelných schůzkách, které se konají v průměru 4 krát ročně.

Rada školy pracuje v následujícím složení:

Zástupci zřizovatele: Mgr. Ota Raiter, Ing. Markéta Nešporová

Zástupci rodičů žáků: Lenka Michálková, Kateřina Valešová

Zástupci školy: Mgr. Martina Cettl, Mgr. Veronika Bechová

V příloze naleznete kontakty na jednotlivé členy RŠ.

Přílohy:
RŠ KONTAKTY.docx12 kB

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00