ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 – INFORMACE PRO RODIČE MŠ

Mateřská škola

Vzdělávání

Vzdělávání v MŠ se uskutečňuje podle ŠVP – DĚTI DĚTEM, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

Absence dítěte v MŠ – omlouvání dětí

Omlouváme do 48 hodin formou SMS či telefonicky:

770 184 805 – vedoucí učitelka MŠ, mobilní telefon do MŠ – 778 474 947

Nebo emailem: msprotp@seznam.cz

Také můžete omluvit krátkodobou nepřítomnost svého dítě ústně pedagogovi MŠ. Předškoláci  a děti s odkladem školní docházky (OŠD) – mají omluvný list – absence, který rodiče průběžně podepisují, pokud dítě má absenci.

STRAVA   (UPOZORNĚNÍ – v letošním roce 2020 – 2021 došlo ke změně)

Číslo účtu: 180 54 99 763 / 0300   

  1. S.: bude přidělen

Částka: celoden: 840 Kč/měsíc

               Poloden: 651 Kč/měsíc

Platbu provádíme do 21. dne PŘEDCHOZÍHO měsíce.

Odhlašování a přihlašování stravy – den předem do 12 h. u paní Lucie Hanusové ( nebo p. Aleny Flégrové) na tel.: 778 474 942  (můžete psát i sms, která Vám zpětně bude potvrzena)

ŠKOLNÉ

Číslo účtu: 180 54 99 763 / 0300   

Zpráva příjemci: školné celoden nebo školné poloden

Částka: celoden: 450 Kč/měsíc – září až červen

                               225 Kč/měsíc – červenec a srpen

              Poloden: 225 Kč/měsíc – září až červen

                               113 Kč/měsíc – červenec a srpen

Platbu provádíme do 21. dne PŘEDCHOZÍHO měsíce.

DŮLEŽITÉ: Platba školného je rozložena do 12-ti měsíců. Tzn., pokud dítě nebude navštěvovat MŠ např. o letních prázdninách, tak přesto školné platí.

Platbu ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO provádějte prosím zvlášť (tzn. neposílejte peníze za školné i stravné dohromady).

Školné neplatí: předškoláci (děti s odkladem školní docházky školné již platí), pěstouni, přiznaný III. a IV. stupeň na dítě (nutné doložit dokument), ZZ pobírající hmotnou nouzi (nutné dokládat dokumenty a hlásit změnu ukončení hmotné nouze)

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ – PROSÍM VŠECHNY O RESPEKTOVÁNÍ OPATŘENÍ MŠ V OBDOBÍ – COVID – 19 OD 1. 9. 2020

Při vstupu do MŠ všichni neprodleně použijí dezinfekci, která je umístěna ve stojanu hned za dveřmi. Dezinfekci použijí děti i zákonní zástupci.

Hned při vstupu do MŠ prosím zákonné zástupce, aby si nasadili na ústa roušku a pohybovali se po budově pouze v roušce a co nejkratší dobu.

Děti roušku v budově MŠ nepoužívají. Přesto je nutné, aby dítě mělo roušku ve skříňce (podepsanou) pro případ, kdy by se u něho objevily příznaky infekčního onemocnění.

Ráno – jeden zákonný zástupce dítěte jde (s rouškou na ústech) s dítětem do třídy a osobně předá dítě pedagogovi MŠ.

Odpoledne – jeden zákonný zástupce dítěte (s rouškou na ústech) přijde ke třídě Tučňáků nebo Berušek a pedagog MŠ osobně předá dítě ZZ. Prosím Vás o to, abyste ze šatny dětí chodili vyzvedávat děti do třídy Tučňáků nebo Berušek max. po dvou, aby nedocházelo k hromadění rodičů u tříd.

Děti vodíme do MŠ bez infekčního onemocnění!!!

Pokud dítě trpí alergií, která má příznaky – rýmu či kýchání, přinese zákonný zástupce potvrzení o přítomné alergii u dítěte od pediatra.

Respektování se navzájem a respektování veškerých doporučení týkajících se COVID – 19, vede k udržení zdraví nás všech. J Děkuji Vám za pochopení.

Dítě předáme pouze tomu, kdo je zapsaný v Evidenčním listu dítěte. Pokud se z nějakého důvodu nemůže pro dítě dostavit osoba zapsaná v Evidenčním listu, napíše ZZ lístek s údaji: jméno dítěte; jméno osoby + datum narození, která dítě vyzvedne; datum, kdy daná osoba vyzvedne dítě a podpis ZZ. Tuto skutečnost nahlásí ZZ osobně či telefonicky vedoucí učitelce MŠ. Pedagog při předávání dítěte zkontroluje občanský průkaz dané osobě.

Vyzvedávání dětí přihlášených na poloden je do 13h.

Provoz MŠ – 6, 30 h. – 16 h.

Vycházky se konají od 10 h. do 11, 45h. V této době jsme k zastižení na mobilním čísle MŠ.

V době 13 – 14, 30 h. jsme na lehárnách a děti z důvodu bezpečnosti nepředáváme ZZ. Je nutné respektovat tuto dobu odpočinku a vyzvednou dítě až po 14, 35h. Výjimkou je např. návštěva lékaře. To je však nutné dohodnout předem, aby s tím pedagog počítal a sehnal si za sebe na lehárnu záskok a mohl Vám dítě výjimečně předat. Děkuji Vám za pochopení.

Nejvhodnější vyzvednutí dětí přihlášených na celoden je až po svačině. Tzn. Od 14, 50h.

 

Kontakt

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec

MŠ pro TP –  DUHOVÁ PASTELKA

Lužická 920/7     Liberec 1    460 01

msprotp@seznam.cz

Telefon do MŠ: 778 474 947 – mobilní telefon do MŠ

                            770 184 805   vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Lenka Pánková

Pokud nebudeme hned zvedat telefon, tak zanechte prosím SMS, pokud to nebude akutní. Zavoláme Vám zpět. Při akutní potřebě telefonního kontaktu s MŠ prosím buďte trpěliví, neboť kolikrát nelze hned zvednout telefon např. z důvodu bezpečnosti dětí ve třídě. Děkuji Vám za pochopení.

778 474 942    – paní Lucie Hanusová/ paní Alena Flégrová – strava odhlašování a přihlašování

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Prosím o čtení všech nástěnek a informací, které po MŠ jsou během celého školního roku.

Příchod ZZ pro dítě je nutný do 15, 55h.

Každou důležitou změnu (např. telefonního čísla, adresy atp.) je nutné neprodleně nahlásit.

S SEBOU V ZÁŘÍ DO MŠ

PODEPSANÉ: věci na sebe (náhradní oblečení); pleny a vlhčené ubrousky (pokud dítě pleny používá); 2x papírové kapesníčky (balení); pláštěnka; kartáček + kelímek + pastu (podepsané). Bačkory (ne pantofle).

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI I VÁS.

 

DALŠÍ KONTAKTY:

SPC pro TP a PAS

Lužická 920/7, Liberec 1, 460 01

Mgr. Alena Malinová malinova@spc-liberec.cz 778 474 847 speciální pedagog pro PAS
Mgr. Dana Julie Moravcová moravcova@spc-liberec.cz 725 349 097 speciální pedagog pro TP
Mgr. Kateřina Skočdopolová skocdopolova@spc-liberec.cz 778 474 886 psycholog
Mgr. Kateřina Milerová milerova@spc-liberec.cz 778 474 879 speciální pedagog pro TP
Mgr. Radka Cinibulková cinibulkova@spc-liberec.cz 778 474 841 speciální pedagog pro PAS
Mgr. Zdena Černá cerna@spc-liberec.cz 778 474 824 speciální pedagog pro PAS
Bc. Eliška Tobrmanová tobrmanova@spc-liberec.cz 778 474 831 speciální pedagog pro PAS
Jitka Svatušková svatuskova@spc-liberec.cz 725 812 564 administrativa
objednávky info@spc-liberec.cz 725 812 564

 


Dalši příspěvky