Slet Čarodějnic v MŠ

Mateřská škola
I do naší školky se každoročně slétnou Čarodějnice ze všech koutů světa. Jinak tomu není ani letos. Jen se podívejte na fotky, kolik se jich sešlo. Každý rok Čarodějky vymyslí pro děti nějaké překvapení v podobě výroby něčeho. Letos si čarodějné děti vyzkoušely, zda mají dostatečně dobrý dech, aby dokázaly rozfoukat oheň; zda dokáží rozbublat lektvar a kouzlit. A aby kouzla dítka nezapomněla, tak si každé čarodějátko vyrobilo knihu kouzel.

Dalši příspěvky