Co nabízíme

Co nabízíme

Nabízíme tyto služby:

 • speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku;
 • šetření školní zralosti;
 • poradenství při zařazování dětí s postižením do  škol;
 • pomoc při integraci dětí, žáků a studentů do mateřských, základních a středních škol;
 • konzultace pro pedagogické pracovníky těchto škol přímo v terénu, tedy ve školách;
 • sociálně právní poradenství;
 • krizovou intervenci;
 • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky a studenty s tělesným postižením;
 • pomoc při řešení výukových problémů našich klientů;
 • poradenství při přechodu žáků s tělesným postižením na druhý stupeň základní školy;
 • informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících klientů
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí;
 • zapůjčování metodických materiálů a odborné literatury.

Spolupracujeme s dalšími školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP), s orgány státní péče (OSPOD), se střediskem pro ranou péči i s lékaři.

Veškerá naše péče je bezplatná.

 

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00