Testování – pondělí 13.12.

pro rodiče
Vážení rodiče,
v rámci dnešního antigenního testování byli testováni celkem 3 žáci s pozitivním výsledkem testu. Jedná se o jednoho žáka ze 6.B, jednoho žáka ze 4.B a jednoho žáka z 1.C. Těmto 3 žákům vystaví KHS žádanku na PCR test, pro ostatní žáky ve třídě z toho neplynou zatím žádná další opatření. V odpoledních hodinách byl u žáka 6.B potvrzený PCR testem pozitivní výsledek testu – vzhledem ke skutečnosti, že žák nemá žádné příznaky a ve škole byl dnes pouze na testování, by podle prvotních informací KHS neměla třídu postihnout karanténa. V případě jakýchkoli příznaků charakteristických pro onemocnění COVID-19 u ostatních žáků, které by se mohly v průběhu týdne objevit, prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, který vám vypíše žádanku na PCR test. Přejeme klidné dny. V.Š.

Dalši příspěvky