Tři králové navštívili i třídy ZŠ speciální

ZŠ speciální

Tři králové přišli i letos zazpívat do jednotlivých tříd ZŠ speciální.


Dalši příspěvky