Velikonoce očima dětí – výstava na Radnici

Mateřská škola
V dubnu se naše MŠ opět zúčastnila výstavy dětských prací pod názvem: Velikonoce očima dětí. Velké poděkování patří paní učitelce Šárce Urbanové, která si každoročně bere na starost prezentaci naší školky „Duhové Pastelky“ na Radnici v Liberci.

Dalši příspěvky