VÝSLEKDY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – MŠ

Mateřská škola

PŘIJATI:

RPMYT
0PV13
OI7V9
12RZA
U1WRJ
IKIQP
EPR7M
QXJFL
 
NEPŘIJATI:
 
FNAB7
UNAKP
PJPNJ
VNQA8
QMGNI
8SHAW
DGO1M
TXPVM
SH4BA
ZD274
9Q5VH

Dalši příspěvky