Výtvarné soutěže a účast našich žáků

Novinkypro rodičepro žáky

V červnových dnes se uskutečnily výstavy a přehlídky tvorby, kterých se zúčastnili i naši žáci.
Jako první bych chtěla jmenovat celostátní přehlídku umělecké a zájmové tvorby handicapovaných tvůrců Modrý slon v ZOO Liberec. Naše škola byla oceněna mimořádnou cenou ředitele ZOO Liberec a cenou Modrého slona.
20. června se ve sdružení DRAK v Liberci konala vernisáž dětských prací u příležitosti Dne s medvědem. Do užšího výběru byly vybrány práce tří našich žákyň – Nikoly Píšové ze 6. B, Káji Sládkové a Aničky Škvrndové ze 7. A.
Poslední akcí v tomto školním roce, které se naše škola zúčastnila ve výtvarném klání, byla soutěž na téma Voda a život v Lužických horách. Oceněni a odměněni byli tito žáci: Tereza Bartošová, Kamila Brandová, Lucie Bojanovská, Matěj Beneš a Pavlína Kindlová.
V příštím školním roce se těším na nové obrázky a svobodný rozlet nejen s barvami. Všem přeji krásné léto a vydařené prázdniny.
L. Kirchnerová

ZOO_MODRY SLON DRAK MODRY SLON


Dalši příspěvky