ZÁMEK LOUČEŇ – CELOŠKOLNÍ VÝLET

Mateřská škola
Každý rok se snažíme o to, aby naše děti měly nevšední zážitky. Mezi ně patří i celoškolní výlet. Letos jsme zvolili ZÁMEK LOUČEŇ. Bez finanční pomoci od NADACE PRECIOSA by se tento výlet neuskutečnil, proto moc děkujeme paní ředitelce Nadace Preciosa a paní asistentce z Nadace Bc. Lence Zangové, která přání naší MŠ ze srdce podporuje.
Zámek Loučeň je nádherný. Zámecká zahrada nám všem poskytla místo k odpočinku. Dokonce se zde nacházely relaxační pytle, na kterých si mohly odpočinout všechny naše děti. Rozmanité labyrinty nechaly děti dostatečně vyřádit. Prohlídka zámku byla moc zajímavá a přizpůsobená dětem, takže její obsah a délka odpovídala potřebám našich dětí. Děti se mohly posadit i na zámecké židle k jídelnímu stolu.
Na školní výlet je to opravdu ideální místo.
Nesmíme zapomenout na důležitou věc. A to tu, že pan řidič z ČSAD Liberec byl spolehlivý a šikovný, takže cesta proběhla v naprostém pořádku.
Veliké poděkování patří i paním učitelkám: Heleně Tůmové, Bc. Regině Diblíkové, Šárce Urbanové, Bc. Karolíně Polákové a paním asistentkám pedagoga: Lence Martinové, Radce Beranové, Lucii Mirovské a Ilině Ondráčkové, že se o děti během výletu perfektně postaraly a zajistily jejich bezpečnost. Proto všechno byl výlet tak povedený a krásný.
Je potřebné říct, že během výletu byl zajištěn chod MŠ paní učitelkou Vendulou Weiserovou a paní asistentkou pedagoga Lenkou Filipiovou, kterým též děkuji.

Dalši příspěvky