Zápis 2020

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

srdečně vás a vaše děti zveme k zápisu do prvních ročníků, který se koná

v pátek 17. dubna 2020 od 10:00 do 16:00.

 

KDE?

V budově školy, v Lužické ulici 920/7 – škola se nachází v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu v Lužické ulici, nedaleko fotbalového stadionu Slovanu Liberec.

 

CO POTŘEBUJI K ZÁPISU?

– rodný list dítěte

– doporučení školského poradenského zařízení SPC/PPP

 

PRO KOHO?

Ve školním roce 2020/2021 začíná povinná školní docházka dětem narozeným od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. K zápisu se musí dostavit také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

K zápisu se dostaví také děti, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021.

 

MOHU K ZÁPISU PŘIJÍT ROVNOU, I KDYŽ PATŘÍM DO JINÉ SPÁDOVÉ ŠKOLY?

ANO – tato škola nepodléhá spádovosti.

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A KONTAKTY:

Adresa: Lužická 920/7, Liberec 1

Webové stránky školy:  http://www.zsprotp-liberec.cz/

Kontakt: 778 474 900 (sekretariát školy),

601 568 357, stastny.zsms@seznam.cz (ředitel školy Mgr. Vít Šťastný)

Osobní kontakt: kdykoli po předchozí domluvě jste srdečně vítáni, možná je prohlídka školy.

 

Pro zápis si můžete rezervovat konkrétní čas u:

Mgr. Martiny Cettl, tel.: 777 822 366, e-mail: Martina.Cettl@seznam.cz

nebo u Ing. Petry Vrzáčkové, tel.: 778 474 900, e-mail: vrzackova.zsprotp@seznam.cz

 

Přednostně přijímáme žáky s tělesným znevýhodněním, následně s dalšími zdravotními znevýhodněními, vždy však s doporučením poradenského zařízení ke vřazení.


Dalši příspěvky