Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Novinky

Pro školní rok 2023/24 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat dne 26. 4. 2023 od 8:30 do 16:00 hod.

Elektronický zápis do prvních ročníků 2023/24 – klikněte na obrázek

 

Ve dnech od 1. 4. 2023 (00:01 hod.) do 23. 4. 2023 (23:59 hod.) bude zákonným zástupcům na webových stránkách školy zpřístupněn odkaz na Zápisy online, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zápis se koná v budově školy dne 26. 4. 2023. Čas zápisu bude přidělen vedením školy. O přesném času zápisu budete informování telefonicky nebo emailem.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce;
 • rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 odst. 9 ŠZ
 • soudní rozhodnutí, pokud je zákonným zástupcem pěstoun nebo pouze jeden z rodičů (rozvod)
 • žádost o přijetí, kterou rodiče vyplní u zápisu

Dokumenty potřebné k odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí
  k základnímu vzdělávání
   a doloží všechny výše uvedené dokumenty ve škole;
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do třídy, kde paní učitelka formou přátelského pohovoru provede dítě připravenými aktivitami, které zaberou přibližně 20 minut; zároveň bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem;
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
 • zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému o přijetí nebo o odkladu povinné školní docházky do 15 dnů na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.

Rozhodnutí ředitele o odkladu povinné školní docházky se nezasílá a bude připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy
podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese matina.cettl@seznam.cz nebo mobilním čísle 777 822 366.


Mgr. Martina Cettl

mob.: +420 777 822 366

Martina.Cettl@seznam.cz


Dalši příspěvky