ZÁPIS DO MŠ 2023/2024

Mateřská školaNovinkypro rodiče

Zápis do MŠ probíhá ve třech fázích:

1/Vyplnění elektronického formuláře1.května až 7. května 2023 (elektronický formulář ZDE)

2/Příjem vyplněných, podepsaných žádostí a níže uvedených dokumentů v den

 

ZÁPISU DO MŠ10. května 2023  od 9 – 16 hodin (na čase předání dokumentů se individuálně dohodnete s vedoucí MŠ, která se Vám ozve po vyplnění elektronického formuláře)

3/ Osobní převzetí přijímacího řízení

 

Pokud zákonný zástupce dítěte nemá přístup k internetu nebo tisku potřebných dokumentů, zavolá vedoucí učitelce MŠ –  Mgr. Lence Pánkové (770 184 805) před zápisem a dohodne se s ní na dalším postupu.

 

K zápisu do MŠ je nutné přinést:

  1. Občanský průkaz
  2. Rodný list dítěte
  3. Doporučení školského poradenského zařízení SPC nebo PPP
  4. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí + přílohy (přílohy ke stažení ZDE ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ DUHOVÁ PASTELKAZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 2a – GDPRZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 2b – GDPRZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 3a – POZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 3b – POZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 4a – PORADENSKÁ SLUŽBAZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 4b – PORADENSKÁ SLUŽBAZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA 5a – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACEZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA 5b – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
  5. Originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování

ZÁPIS DO MŠ – PŘÍLOHA Č. 1 – OČKOVÁNÍ

U cizinců je potřeba doložit povolení pobytu v ČR.

 

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na přístupném místě v prostorách MŠ a na webových stránkách školy do 25. 5. 2023 – pod registračním číslem, které je na Žádosti o přijetí.

 

Pro vzdálený způsob předání dokumentů:

Poslat poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené Liberec      Lužická 920/7, 460 01,   Liberec 1

Poslat do datové schránky školy: ihzmgtw

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte:

Mgr. Lenka Pánková email: msprotp@seznam.cz , telefon: 770 184 805


Dalši příspěvky