Zápis do mateřské školy

Novinkypro rodičepro uchazeče

Vážení rodiče vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR a v souvislosti s událostmi posledních dnů, jsme nuceni změnit způsob zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Z tohoto důvodu vás tedy nyní žádáme o vyplnění elektronického registračního formuláře. Rodné číslo ve formuláři uvádějte bez lomítka.

Formulář vyplňte zde:(klikněte na obrázek):

 

Termín vyplnění elektronické registrace je od pátku 1. května do pátku 15. května. Po vyplnění formuláře obdržíte email s podrobnějšími informacemi.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy v pondělí 18. května – pod registračním číslem, které vám přijde mailem.

Rozhodnutí o přijetí:

před vydáním rozhodnutí o přijetí je třeba doložit tyto dokumenty:

1) doporučení školského poradenského zařízení SPC / PPP,

2) očkování – pro doložení očkování, nemusíte chodit osobně k lékaři. Stačí vyplnit Čestné prohlášení o očkování a doložit kopií očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení je nejlepší si nechat poslat emailem.

Uvedené dokumenty můžete zaslat buď na email: msprotp@seznam.cz 

poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, 46001 Liberec 1,

do datové schránky školy: ihzmgtw,

případně osobním předáním do MŠ po předchozí telefonické domluvě s vedoucí učitelkou MŠ Mgr. Lenkou Pánkovou (tel. 770 184 805),

 

Organizačně:

po vyplnění registračního formuláře vás bude během následujícího pracovního dne kontaktovat, na vámi uvedeném telefonním čísle, vedoucí učitelka MŠ – Mgr. Lenka Pánková (770 18 805), která s vámi probere další podrobnosti. Předpokládaná schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne poslední týden v srpnu a budete o ní včas informováni. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se prosím neváhejte kdykoli obrátit na vedoucí MŠ.


Dalši příspěvky