Zápis do prvních ročníků na ZŠ a ZŠ speciální

pro rodičepro uchazečepro žákySPCZŠ speciální

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené v Liberci si dovoluje co nejsrdečněji pozvat všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

K ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ.

KDY?

Pátek 12. dubna 2019 od 9:00 do 15:00

KDE?

V Lužické ulici 920/7 – škola se nachází v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu v Lužické ulici, pár metrů od fotbalového stadionu Slovanu Liberec.

CO NABÍZÍME?

1) Základní vzdělávání, které je realizováno celkem ve třech vzdělávacích programech:

základní škola

základní škola speciální (vzdělávací programy speciální škola a rehabilitační vzdělávací program)

PRO KOHO?

Pro žáky s tělesným postižením, případně pro žáky s mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, souběžným postižením více vadami nebo autismem, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko psychologická poradna). Děti s tělesným postižením ze vzdálenějších lokalit regionu mají možnost využít ubytovací kapacity Jedličkova ústavu.

JAKÁ JSME ŠKOLA?

Jsme škola zřízena podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jedná se o speciální školu rodinného charakteru, s individuálním přístupem vyučujících k jednotlivým žákům. V samotných třídách je vzděláváno 6 až 14 žáků. S výukou a sebeobslužnými činnostmi dopomáhají asistenti pedagoga. Celková maximální kapacita školy je 180 žáků.

CO JEŠTĚ NABÍZÍME?

  • pro žáky prvního stupně školní družinu;
  • volnočasové aktivity – více než 12 kroužků v odpoledních hodinách (výtvarné tvoření, zpěv, hra na kytaru a flétnu, florbal, fotbal, míčové a pohybové hry, lukostřelba, tancování, rukodělné práce, turistický kroužek, vaření, čtenářský kroužek);
  • pravidelné pobyty ve škole v přírodě, zahraniční ozdravné pobyty, školní výlety a exkurze, letní příměstské tábory, společné akce pro rodiče s dětmi;
  • speciálněpedagogickou péči – EEG Biofeedback, Feuersteinovu metodu, logopedická cvičení, poradenské služby pro děti, žáky a studenty s tělesným postižením a jejich zákonné zástupce, speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku, individuální terapeutickou či reedukační práci s žákem (škola má vlastního psychologa, etopeda a logopedického asistenta);
  • předškolní vzdělávání.

V areálu je možné využít péči klinického logopeda a zdravotní rehabilitace, kterou zajišťuje soukromé nestátní rehabilitační zařízení Sarema.

JAK SE STÁT ŽÁKEM ŠKOLY?

Nejlépe se osobně domluvit s vedením školy. S sebou je vhodné přinést doporučení školského poradenského zařízení a lékařskou zprávu.

MOHU K ZÁPISU PŘIJÍT ROVNOU, I KDYŽ PATŘÍM DO JINÉ SPÁDOVÉ ŠKOLY?

ANO – pro žáky této školy se spádovost škol nevztahuje.

CO POTŘEBUJI K ZÁPISU?

– rodný list dítěte

– doporučení školského poradenského zařízení SPC / PPP

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A KONTAKTY:

Adresa: Lužická 920/7, Liberec 1                 Webové stránky školy:  http://www.zsprotp-liberec.cz/

Kontakt: 485 110 677 (sekretariát školy),

601 568 357, stastny.zsms@seznam.cz (ředitel školy Mgr. Vít Šťastný)

Osobní kontakt: kdykoli po předchozí domluvě jste srdečně vítáni, možná je prohlídka školy.


Dalši příspěvky