ZÁŘÍ

1.P

Září jsme opět odstartovali v plné parádě. Ve třídě máme nového spolužáka a hned v prvním týdnu jsme slavili veliké narozeniny 🙂 Do práce jsme se vrhli po hlavě – chodíme do Snoezelenu, pracujeme skupinově i individuálně u stolu, cvičíme na motomedu či trampolíně….Čekala nás dvě vystoupení v Jičíně na Městě pohádek. Celý výlet jsme završili projížďkou vláčkem. V dalším týdnu jsme navštívili Dětský odpadový den, kde jsme společnými silami splnili všechny úkoly a také si zaskákali ve skákacích hradech.


Dalši příspěvky