ZÁŘÍ

3.P

A máme tu opět měsíc září. Ve třídě máme nového chlapečka – prvňáčka, takže se poznáváme a všichni si na sebe zvykáme – a to nejen na své spolužáky a pedagogické pracovníky, ale i na školní práci a na organizaci vyučování.

Celkem tedy máme v naší třídě 6 dětí – 3 děvčata a 3 chlapce.

Každý den opět začínáme i končíme rituálem. Učíme se jak skupinově tak individuálně. Využíváme různé formy alternativní komunikace – znak do řeči, hmatové desky, zástupné předměty, podpora předmětů, fotek, obrázků… Vycházíme z metody strukturovaného učení a široce pracujeme s konceptem bazální stimulace. Pravidelně navštěvujeme Snoezelen, Senzorium a Muzikoterapeutický ateliér. V rámci hodin RTv se zaměřujeme na nácvik funkčních dovedností dětí a celkově posilujeme pokud možno aktivní práci s tělem. Stejně jako loni mají děti možnost navštěvovat bazén.

V tomto měsíci pracujeme jako každým rokem s fotkami dětí z prázdnin a podle nich si vyprávíme, co vše děti zažily – a jako vždy toho bylo rozhodně mnoho!

A opět se můžeme podívat na práci našich dětí v rámci hodin VČ.


Dalši příspěvky