EEG Bio

Jak se žák naší školy dostane na terapii?

Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem máme vytvořen seznam potřebných žáků podle informací od třídních učitelů a podle informací z odborných vyšetření v kartách žáků.

Pokud po prostudování materiálů zjistíme, že je žák vhodným potenciálním adeptem pro trénink (tzn. Je velká pravděpodobnost, že mu můžeme pomoci zlepšit jeho mozkovou činnost a tím zmírnit potíže) a máme zrovna uvolněné místo, pak oslovujeme rodiče a zveme je na úvodní sezení. Na něm rodiče seznámíme s celou terapií, jejím průběhem a představou, kde bychom mohli pomoci.

Pokud rodiče souhlasí a žák je schopen docházet pravidelně cca 2x týdně, pak začíná terapie.

Kdo tréninky vede?

Naše škola má 2 certifikované terapeuty:

  • Mgr. Hanu Bradáčovou - 776662918
  • Mgr. Martinu Cettl - 777822366

Kolik stojí trénink?

V současné době je několik forem, jak se dostat na terapii EEG Biofeedback u nás ve škole:

  • žáci naší školy hradí v současné době 250,/trénink
  • Soukromé hodiny - možné po dohodě s panem ředitelem

Jak zaplatit dotované hodiny?

Částka je předem dohodnuta s terapeutem. Převod proveďte, prosíme, na účet školy do 20. dne v měsíci, podle počtu skutečných tréninků.

1805499763/0300

Variabilní symbol 2222

Zpráva pro příjemce: EEG jméno příjmení dítěte

Co je EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback je metoda, kterou lze zlepšit činnost mozku. Pomocí speciálního vybavení a individuálních terapeutických plánů učíme mozek klienta, aby aktivoval potřebné - problematické oblasti. Tím, že „přesvědčíme“ mozek, aby začal vysílat potřebné signály do procvičovaného centra, tím zvyšujeme prokrvení dané oblasti a také podporujeme tvorbu nových nervových spojení. Zní to až neuvěřitelně, ale dlouholeté zkušenosti expertů v mnoha zemích světa i ve specializovaných centrech v České republice hovoří na obhajobu této metody. My máme zkušenosti s touto metodou od roku 2009.

Komu je určen?

Každému, bez rozdílu věku, pohlaví a inteligence, kdo potřebuje zlepšit činnost mozku. Velké zkušenosti máme s nácvikem soustředění, zlepšováním koncentrace, aktivizací mozku při specifických poruchách učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie …), některých druzích narušené komunikační schopnosti (dysfázie), některé poúrazové stavy (centrální mozková příhoda, ztráta paměti), noční pomočování, zvýšení sebevědomí … a mnoho dalších.

Kolik tréninků je třeba?

Počet je velmi individuální. Nicméně aby měla terapie byť minimální účinek, pak je nutné absolvovat alespoň 20 tréninků, aby si „naučenou práci mozek zapamatoval“.

Jak často?

Osvědčilo se nám, když klienti docházeli 2x týdně.

Jak probíhá trénink (terapie)?

  • Úvodní rozhovor s rodiči. Podmínky terapie, stanovení osobní anamnézy, úvodní dotazník k diagnóze klienta.
  • Úvodní sezení s klientem – proč bude trénovat, představení tréninku (jak správně dýchat, jak trénink probíhá), vstupní měření
  • Trénink – klient sedí pohodlně v křesle, dívá se na obrazovku se zvolenou hrou a pomocí elektrod „přilepených“ na své hlavě vysílá impulzy do počítače, který vyhodnotí, zda-li je příchozí signál dostatečně „silný a správný“, aby si mozek za tuto práci zasloužil bod. Pokud je tomu tak, pak se na obrazovce klienta objeví bod. Rychlost tohoto přenosu informací je velká, takže pokud je trénink správně nastaven a pokud se klient snaží, pak dostane body cca za 1,5 sekundy (1-2 sekundy). Což mozku stačí k motivaci pro práci a aktivaci snímané části hlavy.
  • Po každém desátém tréninku děláme většinou kontrolní měření, abychom se ujistili, že se terapie vyvíjí správným směrem a abychom případně zvýšili efektivitu tréninku případnou změnou terapeutického plánu.

Al°

Užitečné odkazy

Jihlava        http://www.newgenerationbiofeedback.eu/

Praha          http://www.biofeedback.cz

Liberec         http://www.rozumvhrsti.cz

ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7,
Liberec 1, PSČ 460 01

Stravování

Zdravé stravování je zajištěno v naší jidelně.

 

Školní hodiny

Pondělí - Pátek
7:55 - 14:00