17.listopad – Příběhy bezpráví

Novinkypro rodičepro žáky

Dne 21.11.  se na naší škole  pro devátou třídu a osmé ročníky už třetím rokem konala projekce filmu  Z dopisů psaných přes železnou oponu v rámci akce, kterou pořádá Člověk v tísni a která se jmenuje Příběhy bezpráví a která je věnována problematice lidských práv. Promítaný film Karla Strachoty pojednával o studentovi, který se v únoru 1989 rozhodl pro emigraci, neboť se domníval, že se v komunistickém Československu svobody nedočká.  Žáci  se tak  s fenoménem emigrace. Projekce byli přítomni dva pamětníci – manželé Urbanovi, sami aktivní účastníci listopadových událostí roku 1989. Pan Jan Urban je novinář, bývalý disident, signatář Charty 77, lídr a spoluzakladatel Občanského fóra. Paní Vlasta Urbanová dlouhodobě pracuje pro Člověka v tísni. Po projekci následovala diskuse, v níž se žáci ptali pamětníků, jak sami zažili listopadové události roku 1989, jak prožili léta komunismu, zda se někdy zajímali o emigraci apod.  Jednalo o zajímavou a smysluplnou akci, která má v současné době velký význam. A doufám, že  se k projekci filmů v rámci Příběhů bezpráví připojíme i v následujících letech.

Andrea Špidlová, Hana Bradáčová, Tomáš Šantroch

Dalši příspěvky