Jídelna

JÍDELNÍ LÍSTEK

Červen 2024

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Přihlášení / odhlášení / změna stravy:

Přihlašovat, odhlašovat, změnit oběd je možné přes webové stránky www.strava.cz nebo si lze stáhnout prostřednictvím Google Play či App Store aplikaci Strava.cz.

 

– přihláška obědů je možná pouze do výše zůstatku na kontě strávníka – veškeré změny je možné provádět nejpozději do 13:00 předchozího pracovního dne

– veškeré změny je nutné potvrdit tlačítkem ODESLAT

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE:

 • výběr jídelny: 10256
 • uživatel: příjmení + první písmeno křestního jména, vše malým písmenem (př. Novák Jiří = novakj)
 • heslo: 111 (jedná se o variabilní symbol, pod kterým hradíte platby za obědy)

CENA:

 • žáci od 7 – 10 let hradí 25 Kč/oběd
 • 11 – 14 let                        27 Kč/oběd
 • 15 let a více                     29 Kč/oběd

 

Vzhledem k nárůstu potravinových nákladů dojde k navýšení cen za obědy od 01.09.2022:

 • Žáci od 7 – 10l et budou hradit 29,– Kč/oběd
 • 11 – 14let  31,– Kč/oběd
 • 15 llet a výše 33,– Kč/oběd

Cena stravování pro děti MŠ:

 • přesnídávka    9 Kč
 • oběd              22 Kč
 • svačinka          9 Kč

 

Ceny stravování pro děti mateřské školy od 01.09.2022:

 • přesnídávka 13,– Kč
 • oběd 26,– Kč
 • svačinka 13,– Kč

 

PLATEBNÍ ÚDAJE:

Platba se provádí bezhotovostně na účet č. 180 54 99 763/ 0300. Variabilní symbol je přiřazen školou.

V případě jakýchkoli komplikací se neváhejte obrátit na p. Šubrtová– tel. 778 474 942.

 

Řád školní jídelny

Směrnice pro stravování_od 1.9.22