Pravidelné aktivity

Rehabilitační plavání v bazénu Jedličkova ústavu – každou středu dopoledne – platba za pronájem bazénu – dítě 50 Kč/lekce; vede paní učitelka Helena Tůmová a fyzioterapeutka MŠ Ilina Ondráčková

„Snoezelen“-Multismyslovou místnost využíváme během dopoledního režimu MŠ, a to prací se skupinou dětí nebo individuálně. Odpoledne se využívá při individuální práci s dítětem. Cílem pedagogické podpory je zlepšení soustředění dětí, snížení agresivního a auto agresivního chování, zkvalitnění vnímání, emocionality,(kognitivních) poznávacích procesů, motoriky, komunikace, ale také socializace a integrace do sociálních struktur. Skupinová práce s dětmi je založena na poslechu, prožívání a spoluvytváření příběhu. Individuálně je snoezelen využíván hlavně pro děti s kombinovaným postižením. Kromě aktivace, relaxace a zklidnění je zde prováděna bazální stimulace. Fyzioterapeutka ke své práci s dětmi využívá také tento prostor. Vede paní učitelka Helena Tůmová

Muzikoterapie – pro děti s kombinovaným postižením.

Canisterapie- Canisterapii vedou terapeuti paní Tvrdá a pan Hájek každou středu a pátek. Je poskytována formou individuální (pro děti s kombinovaným postižením a více vadami) a formou aktivizační s nepedagogickým výchovným působením pro děti.

Návštěva maxipsa Tima – aktivita s pejskem Timem, který má průkaz terapeutického psa a s paní Jitkou Hřebenovou, která aktivitu vede (asistuje Mgr. Lenka Pánková).

Tvořeníčko – Každou středu; jsou zde vybrané děti z MŠ, které baví tvořit; vedou paní učitelky: Bc. Regina Diblíková, Šárka Urbanová, Mgr. Lenka Pánková

Relaxační bubnování

„Hudebně – taneční aktivita s Kájou“ – každý čtvrtek;  vede paní učitelka Bc. Karolína Poláková

Maňáskové divadélko – Každý pátek hraná pohádka učitelkami pro celou MŠ (vede paní učitelka Šárka Urbanová a Vendula Weiserová)

Light box -pro děti se zrakovou vadou; paní učitelka Vendula Weiserová rozvíjí zrakové funkce na speciálním stmívacím zařízení

Cvičení pro velké a malé děti v tělocvičně ZŠ – vede paní učitelka Helena Tůmová a fyzioterapeutka Ilina Ondráčková – každé pondělí ve velké tělocvične ZŠ.

Výukové programy na počítači – MÉĎA A BARVY  MÉĎA POČÍTÁ     BERUŠKA (vede paní učitelka Bc. Karolína Poláková)

Společné akce pro rodiče a děti 2018 – 2019:

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

PRO MAMINKU CHVILINKU

VÁNOČNÍ BESÍDKA

ROZLUČKA SE ŠKOLÁKY

Další společné akce s rodiči budeme doplňovat. Setkáváme se i např. s Denním stacionářem U Antonína. Spolupracujeme i s jinými MŠ.