Pravidelné aktivity

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

 

  • Muzikoterapeutické metody a techniky v hudební výchově – skupinová a individuální
  • SOCIÁLNÍ REHABILITACE SE PSEM – 1x za 14 dní (dle potřeb dětí)
  • PLAVÁNÍ – 1x týdně; nejsou pevně stanovené skupiny dětí (děti se střídají)
  • DIVADÉLKO PRO DĚTI HRANÉ UČITELKAMI – 1x týdně (pro všechny děti)
  • TVOŘENÍČKO – 1x měsíčně (pro všechny děti)
  • LIGHT BOX – pro děti s oční vadou; individuální péče, není určen přesný rozvrh
  • SNOEZELEN – pedagogická podpora; skupinově či individuálně; dle momentální situace; není stanoven přesný rozvrh
  • LOGOPEDIE – každý den během celého dopoledne (děti se střídají)
  • PERLIČKOVÁ KOUPEL – 1x týdně (děti se střídají)
  • NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE – každý den (děti se střídají)

 

Každý měsíc si jedna třída připraví Tvořeníčko pro všechny děti v MŠ.

Další výtvarné Tvoření probíhá 5x za rok: PODZIMNÍ TVOŘENÍ, VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, PRO MAMINKU CHVILINKU a TVOŘENÍ KE DNI OTCŮ. Výrobky z těchto tvoření si děti odnášejí domů a zároveň některé z nich darujeme seniorům ze Stacionáře U Antonína či při dalších příležitostech. 

 

Připravujeme pro děti několikrát do roka různé projektové dny v MŠ i mimo MŠ zaměřené na přírodu, profese, charitu, životní prostředí, úctu k planetě Zemi.

Aktivity a projekty přizpůsobujeme ročnímu období.

 

Snažíme se pro děti vytvořit pestrý program, aby měly na MŠ krásné vzpomínky a prožily zde jedinečné, radostné chvíle.