Základní informace

Vedoucí učitelka – Mgr. Lenka Pánková

TŘÍDY MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 – 2021:

PEJSKOVÉ  – třída
Šárka Urbanová – učitelka
Mgr. Lenka Pánková – vedoucí učitelka MŠ
Ilina Ondráčková – asistent pedagoga, fyzioterapeut MŠ

BERUŠKY – třída
Mgr. Karolína Poláková – učitelka
Lenka Martinová – asistent pedagoga
Ilina Ondráčková – asistent pedagoga, fyzioterapeut MŠ
TUČŇÁCI – třída
Helena Tůmová – učitelka
Markéta Veselá – učitelka
Lenka Filipiová – asistent pedagoga
SLUNÍČKA – třída
Vendula Weiserová – učitelka
Radka Beranová – asistent pedagoga
Lucie Mirovská – asistent pedagoga
MÉĎOVÉ – třída
Bc. Regina Diblíková – učitelka
Zuzana Meierová – učitelka
Michal Lopuszynski – asistent pedagoga

KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Motto: “Svět očima dítěte. Spolu si hrajeme, spolu se učíme, spolu se radujeme”.

Koncepce mateřské školy vychází z úvodního motta ŠVP. Hlavní snahou je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, předškolní vzdělávání, speciálně pedagogickou péči s využíváním speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních, učebních pomůcek a didaktických materiálů, včetně zajištění služeb asistenta pedagoga, léčebnou , nápravnou a rehabilitační péči.

Základní filozofií naší školy je důraz na všechno, co je přirozené. Staví do svého středu dítě s jeho přirozenými potřebami, respektuje jeho osobní a specifické zvláštnosti, různé tempo rozvoje, jeho rozdílné sociální zkušenosti, různé zájmy, potřeby. Snažíme se, aby prostředí, v kterém se dítě v naší MŠ vzdělává, bylo podnětné, zajímavé a tvořivé. Veškeré dětské aktivity musí obsahovat prvky hry a tvořivosti, aby podněcovaly radost z učení, stejně jako vlastní zájem dítěte poznávat nové. Hlavním záměrem je, aby dítě na konci předškolního období získalo přiměřenou fyzickou, mentální, sociální zralost a základy k tomu, aby se mohlo aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou a mohlo se dále příznivě rozvíjet i třeba v běžném typu školy. Podstatou práce učitelky je individuální přístup k dítěti. Vzdělávací působení učitelky vychází z pozorování, uvědomění si specifických potřeb a zájmů každého dítěte, zajišťuje dostatek prostoru projevovat se a zaměstnávat je přirozeným způsobem.

Práce s dětmi probíhá v menší skupině či individuálně, uplatňuje střídání rozmanitých her a činností. Snaha všech zaměstnanců směřuje ke vzájemné toleranci a přátelství k druhým, bez rozdílu toho, jaký kdo je a jak vypadá, k tomu, aby zde všechny děti prožívaly šťastné chvíle dětství.

CHARAKTERISTIKA

Mateřská škola pro TP zajišťuje plnohodnotné předškolní vzdělávání dětem s tělesným a zdravotním postižením i dětem s kombinovanými vadami. Budova mateřské školy je samostatná jednopodlažní budova umístěná v areálu Jedličkova ústavu, je v bezprostřední blízkosti Základní školy pro TP.Vstup do objektu a prostory v mateřské škole jsou bezbariérové, do podlaží se děti přemisťují výtahem.V suterénu je umístěna tělocvična s kuličkovým bazénem, místnost pro muzikoterapii. V přízemí se nachází šatny, dvě třídy, lehárna a jídelna.V prvním poschodí jsou dvě třídy, rehabilitační místnost, pracovna pro využití k individuální práci a logopedii, snoezelen, lehárny a hrací prostory. Bezprostředně před školkou je pískoviště, travnatá plocha s dřevěnými hracími prvky. Nejbližší okolí mateřské školy je klidovou zónou, dostupnost je dobrá jak městskou dopravou tak autem.

HISTORIE

Mateřská škola pro TP byla původně zřízena v Liberci – Kateřinkách. Výchovu a vzdělávání dětí zajišťovaly učitelky MŠ , ostatní péči Jedličkův ústav. V září 2002 na základě dohody mezi odborem školství a odborem sociálních věcí Krajského úřadu v Liberci byla přemístěna mateřská škola do nově postavené budovy v areálu Jedličkova ústavu v Liberci. Od ledna 2009 došlo k organizačním změnám mezi MŠ a JÚ. Mateřská škola se osamostatnila, je zřizována KÚ v Liberci a sloučena se ZŠ pro tělesně postižené v Liberci.

Ve školním roce 2020 – 2021 v MŠ pracuje 8 učitelek se specializací speciální pedagogiky, 5 pedagogických asistentek a jeden asistent pedagoga, z toho je jedna fyzioteraperutkou, která provádí rehabilitaci a poradenskou činnost pro rodiče.

V současnosti je kapacita mateřské školy 33 dětí – děti jsou rozděleny do pěti tříd.