Školská rada

Školská rada řeší společně s vedením aktuální problémy školy na svých pravidelných schůzkách, které se konají nejméně 2-krát ročně.

Rada pracuje v následujícím složení:

V případě vaší potřeby kontaktujte některého člena školské rady.