Informace o škole

KDO JSME?

Škola zřízená dle §16 odstavec 9 školského zákona. Jsme speciální škola rodinného charakteru s individuálním přístupem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V každé třídě je vzděláváno 6 až 14 žáků. Celková maximální kapacita školy je 188 žáků. Děti ze vzdálenějších lokalit mají možnost využít ubytovací kapacity Jedličkova ústavu.

KDE NÁS NAJDETE?

Na adrese Lužická 920/7 v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu v Liberci.

CO POSKYTUJEME?

1) Předškolní vzdělávání, které je realizováno v mateřské škole pro děti se stupněm podpůrného opatření vyšší než 2. Celková kapacita MŠ je 33 dětí.

2) Základní vzdělávání je realizováno ve třech vzdělávacích programech – Základní škola, Základní škola praktická a Základní škola speciální (díl 1 pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a díl 2 pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami).

3) Poradenství – součástí školy je Speciálněpedagogické centrum pro tělesně postižené určené klientům s tělesným postižením, s kombinací zdravotních postižení či se zdravotním znevýhodněním, kteří navštěvují mateřskou, základní či střední školu.

CO DÁLE NABÍZÍME?

  • školního logopedického asistenta pro individuální práci s žáky;
  • školního etopeda a psychologa (poradenské služby, speciálněpedagogická a psychologická diagnostika, individuální terapeutická či reedukační práce s žákem);
  • EEG Biofeedback;
  • školní družinu pro žáky prvního stupně;
  • volnočasové aktivity (výtvarné tvoření, zpěv, hra na kytaru, anglický jazyk, florbal, fotbal, tancování a mnoho dalších);
  • pravidelné školy v přírodě, zahraniční ozdravné pobyty, školní výlety a exkurze;
  • možnost využití zdravotní rehabilitace v zařízení Sarema a péče klinického logopeda přímo v areálu.

JAK SE STÁT ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY?

Dostavit se s dítětem k zápisu do prvních tříd nebo kontaktovat vedení školy. S sebou je vhodné přinést doporučení poradenského zařízení, případně lékařskou zprávu.
V případě zájmu vám rádi umožníme i prohlídku školy.

 

Kontakty:

adresa školy: Lužická 920/7, Liberec 1, PSČ 460 01

datová schránka: ihzmgtw

webové stránky: www.zsprotp-liberec.cz

Vedení školy:

ředitel školy: Mgr. Vít Šťastný, tel.: 601 568 357, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz

zástupce ředitele školy: Mgr. Martina Cettl, tel. 777 822 366, e-mail: martina.cettl@seznam.cz

administrativní pracovník: Ing Petra Vrzáčková, e-mail: vrzackova.zsprotp@seznam.cz

Sekretariát: administrativní pracovnice: Alena Flégrová, tel. 778 474 942, e-mail: zsprotp.ds@centrum.cz

hospodářka školy: Drahuše Pecková, Martina Kotroušová, tel. 778 474 900, e-mail: zstp.ekonom@centrum.cz

Výchovný poradce: Mgr. Eva Foitová, e-mail: efoitova@email.cz

Psycholog školy: Mgr. Daniela Al Sulaimanová, e-mail: daniela.al-sul@seznam.cz

Školní preventista: Mgr. Andrea Špidlová, e-mail: andrea.janouskova@email.cz

Školská rada: Mgr. Veronika Bechová, e-mail: VBechova@seznam.cz