Základní informace o škole

Základní údaje o škole

Název školy:              Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

Sídlo:                         Lužická 920/7, 460 01 Liberec

Právní forma:           příspěvková organizace

Datová schránka:     ihzmgtw

IČ:                              46 749 799

Identifikátor školy:  600 023 427

Zřizovatel:

Liberecký kraj

právní forma: kraj, IČ: 70 891 508

adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Ředitel školy:             Mgr. Vít Šťastný

Zástupce ředitele:    Mgr. Martina Cettl

Školská rada:            předsedkyně: Mgr. Veronika Bechová

členové: Ing. Květa Vinklátová, Mgr. Tomáš Šantroch, Kateřina Valešová, Ing. Jana Košková

Datum zařazení do rejstříku:         28. 06. 1996

Kapacita školy:        celkem 188 žáků

Organizace školy

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené v Liberci se nachází v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu v Liberci. Jako škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona zajišťuje předškolní a základní vzdělávání dětí s tělesným, případně jiným zdravotním znevýhodněním. Její součástí je též speciálněpedagogické centrum (dále SPC) pro tělesně postižené (působnost: Liberecký kraj) a žáky a děti s PAS (působnost: okresy Liberec a Jablonec nad Nisou). Jak škola, tak zejména poradenské zařízení mají regionální význam.

 

Struktura činností vykonávaných školami a školskými zařízeními, obory vzdělávání

Mateřská škola

Lužická 920/7, 460 01 Liberec

IZO: 108 030 415

kapacita: 33 dětí

 

Základní škola

Lužická 920/7, 460 01 Liberec

IZO: 000 082 848

kapacita: 188 žáků

 

 1. 79‒01‒B/01 Základní škola speciální

denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 10 r. 0 měs.

počet žáků v 1. ročníku: neurčen

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 42

 

 1. 79‒01‒C/01 Základní škola

denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.

počet žáků v 1. ročníku: neurčen

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 146

 

Speciálněpedagogické centrum

Lužická 920/7, 460 01  Liberec

IZO: 110 021 738

kapacita: neuvádí se

 

Školní družina

Lužická 920/7, 460 01 Liberec

IZO: 181 014 891

kapacita: 36

 

INFORMACE PRO veřejnost?

KDO JSME?

Jsme škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona, škola rodinného charakteru s individuálním přístupem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V základní škole se v každé třídě vzdělává 6‒14 žáků, v základní škole speciální 4‒6 žáků. Celková maximální kapacita školy je 188 žáků. Děti ze vzdálenějších lokalit mají možnost využít ubytovací kapacity Jedličkova ústavu.

KDE NÁS NAJDETE?

Na adrese Lužická 920/7, v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu v Liberci.

CO POSKYTUJEME?

1) Předškolní vzdělávání, které je v naší mateřské škole určeno dětem s 3. a vyšším stupněm podpůrných opatření.

2) Základní vzdělávání:  Realizuje se ve dvou vzdělávacích programech – Základní škola (pro žáky bez mentálního postižení a žáky s lehkým mentálním postižením) a Základní škola speciální (díl 1 pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a díl 2 pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami).

3) Poradenství: Součástí školy je speciálněpedagogické centrum pro tělesně postižené, určené dětem, žákům a studentům s tělesným postižením, se souběhem zdravotních znevýhodnění, s chronickým onemocněním nebo s PAS (porucha autistického spektra), kteří navštěvují mateřskou, základní či střední školu.

CO NABÍZÍME?

 • Individuální přístup v malém kolektivu,
 • péči týmu školních speciálních pedagogů (logoped, psycholog, speciální pedagog), který zajišťuje poradenské služby, speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku, individuální terapeutickou či reedukační práci se žákem (dítětem),
 • EEG biofeedback,
 • předměty speciálněpedagogické péče na prvním stupni,
 • školní družinu pro žáky prvního stupně,
 • přítomnost asistenta pedagoga během výuky ve všech třídách i ve školní družině,
 • volnočasové aktivity (více než 10 kroužků ‒ sportovní, tvořivé i edukační: fotbal, florbal, výtvarný kroužek, vaření, ruční práce, anglický jazyk aj.),
 • pravidelné školy v přírodě, zahraniční ozdravné pobyty, školní výlety a exkurze,
 • možnost využití zdravotní rehabilitace v zařízení Sarema Liberec s. r. o. a péče klinického logopeda přímo v areálu.

 

JAK SE STÁT ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY?

Dostavte se s dítětem k zápisu do prvních tříd nebo kontaktujte vedení školy.

S sebou je vhodné přinést doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
V případě zájmu vám rádi umožníme i prohlídku školy.

 

MŮŽE do školy přijít žák i v jiném NEŽ PRVNÍM ROČNÍKU?

Jedná se o běžnou praxi. Do školy přicházejí žáci dle svých potřeb do různých ročníků v celém průběhu povinné školní docházky. K přijetí je nutné doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).