Feuerstein

Novinky

Milé kolegyně a milí kolegové, vážení rodiče

Přichystala jsem vám seznámení s tím, co se děje s vyučovacím předmětem FIE.

Na naší škole se tento předmět vyučuje, má zkratku FIE a říká se mu Feuerstein. Učí se od druhé do páté třídy. Je mu věnována jedna hodina týdně. Tento předmět vyučuji já, Hana Bradáčová, Andrea Špidlová a Lída Kirchnerová. Ve studiu tohoto předmětu jsou paní učitelky Zuzana Šťastná a Klára Sejáková a paní logopežka Míša Schrotrová. Naše škola je přihlášena do celostátního Projektu FIE do všech škol a chystá se vyškolení ještě další posily z řad kolegyň. Proto tento článek píšu, abych vám sdělila, co se za tím FIE skrývá.

V pátek 22. 10. 2021 se konala Konference Feuersteinova instrumentálního obohacování v Praze. Letošní byla již 10 tá . Paní ředitelka Autorizovaného centra FIE pro Českou republiku Ph.Dr. Eva Váňová jí dala název Má to smysl? Název byl vše vypovídající, protože ATC , vzhledem ke covidovým opatřením loňského roku bylo na pokraji existence. Ale paní ředitelka Eva Váňová svoji neoblomnou vírou ve Feuersteinův odkaz situaci ustála. Všechny prezentace a příspěvky na Konferenci přesvědčily účastníky, že smysl učit FIE určitě má. Přednášející vyprávěli své příběhy z denní praxe, jak se jim učí FIE na jejich školách, co tím žáci získávají a jak se mění myšlení a atmosféra ve školách a přístup k učení dětí samotných. Konference je takový nabíjející a motivační počin pro všechny učitele této metody. Proto jsem se konference zúčastnila a načerpala pozitivní naladění.. FIE není možné vyučovat online. Učení se odvíjí od naladění, chápání a sdělování žáků a spolupráce a lidský faktor je naprosto zásadní.

Pan profesor Reuven Feuerstein vymyslel zvláštní metodu učení, která vede k rozvoji myšlení každého člověka podle jeho osobního tempa, bez hodnocení a srovnávání se s ostatními. Učení je založeno na sdělování věcí života, pravidel, zákonitostí tak, že si na ně žák přijde sám. K tomuto učení se používají tak zvané instrumenty. Jsou to pracovní sešity, které se věnují užitečným aktivitám s cílem zvládnout určité situace, naučit se samostatně myslet a orientovat se v dané situaci. A při tom stále používat přemýšlení, rozhodování, paměť, pozorování, naslouchání, vizualizaci a odvahu zvládnout to sám. Proto se učení jmenuje Feuersteinovo instrumentální obohacování a má zkratku FIE. Více se dovíte na https://www.atc-feuerstein.cz/ nebo na http://www.ucime-se-ucit.cz/

Věřím, milí kolegové a rodiče, že si nyní můžete udělat každý sám svůj názor. Ovšem důležité je, že teď víte, že to na naší škole jede a pojede dále.

Mějte se všichni hezky a objevujte s radostí to, co posune naše žáky a vaše děti dál a mějte víru, že vždycky existuje ještě něco, co jim pomůže a co můžete pro ně udělat.

Hanka Bradáčová

Foto z konference: Eva Váňová ředitelka ATC a já


Dalši příspěvky